Quân đoàn 3 thực hành diễn tập chiến thuật hiệp đồng quân binh chủng.

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII) thành phong trào “Làm theo lời Bác - Thi đua giành ba nhất”. Đây là một nội dung, giải pháp cơ bản, thường xuyên; tiền đề quan trọng để phát huy phẩm chất, truyền thống của “Binh đoàn Tây Nguyên”, xây dựng Quân đoàn “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” đạt kết quả cao.

Với tiêu chí “Kiên định - Trách nhiệm; Đoàn kết - Nêu gương; Cần kiệm - Tự lực”, cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, chi bộ cho ý kiến để bổ sung, hoàn thiện. Cấp ủy, chi bộ tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành các nội dung đã đăng ký; lấy kết quả thực hiện làm tiêu chuẩn để bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá, nhận xét, phân loại tập thể, cá nhân, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Nhờ đó, ý thức, trách nhiệm, tinh thần “tự soi”, “tự sửa” trong thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì có chuyển biến tốt; những hạn chế, khuyết điểm được khắc phục, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ và có sức thuyết phục để quần chúng cùng phấn đấu làm theo. Đồng thời, Đảng ủy Quân đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị gắn kết chặt chẽ phong trào với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào Thi đua Quyết thắng và các phong trào, cuộc vận động khác, tạo được môi trường thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành. Năm 2018, Quân đoàn có 16 tập thể, 19 cá nhân được Bộ Quốc phòng khen thưởng; 1.523 tập thể, 4.992 cá nhân được các cấp trong Quân đoàn khen thưởng (tăng 0,88% so với năm 2017).

Tiêu biểu là Sư đoàn 320, trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đã bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện chuyên sâu; kết hợp chặt chẽ lý thuyết với thực hành, lấy thực hành là chính. Nhờ thực hiện các phong trào “Làm theo lời Bác - thi đua giành ba nhất” nên chất lượng huấn luyện của đơn vị ngày càng nâng cao, cán bộ, chiến sĩ luôn sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị có trong biên chế. Bên cạnh đó, để phong trào này đạt kết quả cao, các cơ quan, đơn vị đầu tư hàng trăm triệu đồng và hàng ngàn ngày công làm mới mô hình học cụ, xây dựng, củng cố hệ thống thao trường, bãi tập. Từ năm 2013 đến nay, Sư đoàn có hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ đăng ký tham gia phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Qua đó có 114 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng trong huấn luyện và đoạt giải cao trong hội thi cấp Quân đoàn và toàn quân. Kết quả kiểm tra hằng năm Sư đoàn có 100% các nội dung huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó có 80% trở lên đạt khá, giỏi. Ngoài ra, đơn vị tổ chức và tham gia diễn tập các cấp đạt giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đặc biệt, từ năm 2014 đến nay, Sư đoàn có 8 lượt đại đội huấn luyện chiến sĩ mới đạt “3 tiếng nổ” giỏi; 7 lượt tiểu đoàn, 70 lượt đại đội đạt tiêu chuẩn đơn vị huấn luyện giỏi. Sư đoàn được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu khối sư đoàn, nhà trường về huấn luyện.

Thực hiện phong trào, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10 lấy nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân là sự tri ân bà con Tây Nguyên đã che chở, tiếp sức cho Sư đoàn làm nên chiến thắng trong chiến tranh trước đây, trong 5 năm qua, cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn phối hợp với các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk giúp nhân dân hơn 23.000 ngày công khai hoang, phục hóa 11ha đất canh tác lúa nước. Đơn vị còn giúp củng cố, sửa chữa các công trình dân sinh, nghĩa trang, trường học; tu sửa 150km đường liên thôn, lắp đặt gần 3km đường ống nước sạch; bê tông hóa 100km đường giao thông nông thôn; sửa chữa hàng trăm km kênh mương thủy lợi; khắc phục hậu quả thiên tai bão lụt, cháy rừng; xây 15 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách và 5 căn nhà 100 đồng, 5 căn nhà đồng đội và 3 căn nhà đoàn kết quân dân; tặng hơn 1.000 suất quà cho gia đình người có công, gia đình nghèo trị giá gần 2 tỷ đồng. Những kết quả đạt được trong phong trào “Làm theo lời Bác - Thi đua giành ba nhất” đã động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ đơn vị vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm truyền thống của Sư đoàn hai lần Anh hùng LLVTND.

Sơn Trường