Những năm qua, Hội CCB quân 12 tp Hồ Chí Minh đã lập được 176 dự án để vay vốn ngân hàng và quỹ XĐGN cho 4087 lượt gia đình hội viên với tổng số tiền vốn làm ăn, lập quỹ nghĩa tình đồng đội cho hội viên khó khăn vay không tính lãi trên 1,3 tỷ đồng về xây dựng nhà tình nghĩa, Hội đã tổ chức phát động phong trào quyên góp để giúp nhau xây dựng được 23 căn nhà tình thương,11 căn nhà tình nghĩa, chống dột với 47 căn với số tiền 686 triệu đồng, cơ bản đã xóa nhà tạm, tranh tre lá cho hội viên CCB toàn quận, giúp cho hội viên an cư lập nghiệp ổn định. Ngoài ra, Hội còn giúp xin việc làm cho 28 hội viên và 26 con em hội viên, thăm hỏi tặng quà hội viên khó khăn với số tiền 662 triệu đồng, tặng 2077 xuất quà cho hội viên nghèo 110 triệu đồng, đồng thời phát động phong trào nuôi heo đất trung bình mỗi năm gần 100 triệu đồng để phục vụ công tác khuyến học, khuyến tài chăm lo cho con em hội viên. Đặc biệt đã tổ chức cho 1500 lượt hội viên đi về nguồn, tham quan học tập các di tích lịch sử cách mạng.

Công tác Hội