Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang cùng CCB huyện phối hợp xây dựng nhà cho người nghèo.

Ngày 29-9-2017, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và T.Ư Hội CCB Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp hoạt động (PHHĐ) giữa Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐND) và Hội CCB Việt Nam (sau đây gọi tắt là Chương trình) giai đoạn 2017-2022. Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và T.Ư Hội CCB Việt Nam; cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong Quân đội và Hội CCB các cấp quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình. Kết quả các hoạt động phối hợp được thể hiện trên các mặt chính là:

Phối hợp tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, hội viên CCB và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy T.Ư, T.Ư Hội CCB Việt Nam; các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của QĐND Việt Nam với nhiều hình thức, như: Thi tìm hiểu, diễn đàn, hội thảo, nói chuyện truyền thống, giao lưu văn nghệ, thể thao, phát tài liệu, tờ rơi...  Qua đó, góp phần làm cho cán bộ, chiến sĩ, hội viên CCB và nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; giữ vững ANTT, TTATXH trên địa bàn cả nước.

Các đơn vị trong Quân đội chủ động phối hợp chặt chẽ với Hội CCB cùng cấp tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Phối hợp tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, nhất là trong dịp Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phối hợp với MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, với phương châm: “Mỗi cấp Hội là một pháo đài, mỗi Chi hội là một trận địa, mỗi CCB là một chiến sĩ quyết chiến thắng”...

Hằng năm, hai bên tích cực phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn… đạt kết quả cao. Đặc biệt, là phối hợp tham gia giữ gìn ANCT, TTAT xã hội, tuần tra bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới quốc gia.

5 năm qua, đã phối hợp tổ chức hơn 98.000 buổi tuyên truyền, vận động gần 12 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ, hội viên và nhân dân tham gia hưởng ứng, thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Dân vận khéo”..., nhất là ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng căn cứ cách mạng trong kháng chiến, biên giới, biển, đảo... Các đơn vị Quân đội phối hợp đóng góp hàng triệu ngày công giúp các địa phương sửa chữa, làm mới 35.581km đường giao thông nông thôn; cải tạo, nạo vét 17.738km kênh mương thủy lợi; sửa chữa, xây hàng nghìn căn Nhà tình nghĩa, Nhà đồng đội tặng các đối tượng chính sách, người nghèo; xây dựng, sửa chữa 95 bệnh xá quân - dân y, với số tiền hơn 368,7 tỷ đồng; phối hợp giúp 135.600 hộ dân xóa đói, giảm nghèo...

Từ năm 2017 đến nay, hai bên phối hợp thực hiện có hiệu quả Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tổ chức thăm hỏi, tặng quà 136.600 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 138 tỷ đồng; tặng sổ tiết kiệm, phụng dưỡng 5.945 lượt Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, với số tiền 16,59 tỷ đồng; phối hợp xem xét, thẩm định, giải quyết chế độ chính sách đối với Người có công, CCB, CQN, cựu TNXP, nạn nhân chất độc da cam/dioxin... cho 1.554.661 trường hợp, với số tiền trên 3.613 tỷ đồng và 1.297 đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng; phát hiện, cung cấp 17.355 thông tin về liệt sĩ; tổ chức tham gia với các đơn vị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với 2.887 đợt /9.244 hài cốt liệt sĩ...

Hai bên phối hợp tổ chức 9.520 đợt khám, chữa bệnh nhân đạo, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 8.629.133 lượt người, trị giá 350,48 tỷ đồng và tặng trang thiết bị, đồ dùng y tế cho các cơ sở, trị giá gần 45 tỷ đồng; hỗ trợ 65.565 lượt cán bộ, hội viên, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn khám chữa bệnh, với số tiền trên 517 tỷ đồng…

Công tác xây dựng tổ chức Hội, CLB Cựu quân nhân và xây dựng đơn vị Quân đội vững mạnh toàn diện được hai bên quan tâm phối hợp thực hiện thường xuyên và đạt kết quả cao. Công tác vận động, tập hợp CQN được duy trì thường xuyên, nền nếp. Đến nay toàn Hội có 30.648 CLB CQN hoạt động, với trên 1,08 triệu CQN tham gia

Hội CCB các cấp chủ động phối hợp với các đơn vị Quân đội tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các quân nhân và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các đồng chí làm nhiệm vụ ở biên giới, biển đảo với số tiền hàng chục tỷ đồng. Đồng thời, phối hợp với các cấp, các ngành thăm hỏi, động viên thanh niên chuẩn bị nhập ngũ và tiến hành dạy nghề, giải quyết việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương...

Thông qua hoạt động phối hợp, đã tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, hiểu biết giữa các đơn vị Quân đội và tổ chức Hội CCB các cấp; thiết thực động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ Quân đội và hội viên CCB, CQN tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, rèn luyện phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, trong phối hợp hoạt động giữa hai bên cũng còn một số hạn chế, như: Việc xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa Chương trình PHHĐ ở một số cơ quan, đơn vị trong Quân đội, tổ chức Hội CCB cơ sở có thời điểm còn chậm; biện pháp thực hiện có nội dung còn mang tính hình thức. Phối hợp trao đổi thông tin ở một số cơ quan quân sự và Hội CCB địa phương có thời điểm chưa kịp thời. Công tác kiểm tra, thực hiện chế độ báo cáo có nội dung có lúc chưa kịp thời.

Chương trình PHHĐ giữa QĐND Việt Nam và Hội CCB Việt Nam 5 năm qua được quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và hai bên; góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, củng cố QP-AN, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc. Những kết quả đó đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quang Vũ