Vệ tinh F-1 là kết quả nghiên cứu và chế tạo của Phòng Nghiên cứu không gian FSpace, Đại học FPT và là vệ tinh đầu tiên do Việt Nam tự chế tạo. Vệ tinh F-1 có hình dáng một khối lập phương với kích thước 10x10x10cm và nặng 1kg, là vệ tinh cỡ nhỏ, do nhóm FSpace nghiên cứu và chế tạo từ cuối năm 2008, với mục tiêu là phải “sống” được trong không gian và phát tín hiệu về trạm điều khiển mặt đất, chụp được ảnh độ phân giải thấp (640x480) của Trái đất và tốc độ truyền dữ liệu từ vệ tinh đạt 1.200 bit/giây. Dự kiến 6 ngày sau khi phóng, tàu HTV-3 sẽ tiếp cận và lắp ghép với Trạm vũ trụ quốc tế ISS. Cùng chuyến đi lên Trạm ISS với F-1 lần này còn có 4 vệ tinh nhỏ khác của Nhật Bản và Mỹ là Raiko, Fitsat-1, We Wish và TechEdSat. A Hoàng