Hội CCB và Thành đoàn TP Cần Thơ vừa ký giao ước phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị trong các hoạt động xã hội năm 2009.

Theo đó, hai đơn vị sẽ phối hợp triển khai cuộc vận động tuổi trẻ Việt Nam “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho thanh thiếu niên, quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho thanh niên, thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội… Hai bên cũng thống nhất mỗi năm tổ chức một chương trình hoạt động chung giữa Hội CCB và Đoàn Thanh niên ở các cấp quận, huyện và thành phố nhằm hỗ trợ các gia đình hội viên CCB và đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh cuôc sống khó khăn. Ngoài ra, Hội CCB còn kết hợp giáo dục truyền thống với tuyên truyền phòng, chống tội phạm, TNXH, tuyên truyền các Luật Nghĩa vụ quân sự, Giao thông đường bộ... Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội, hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và đẩy mạnh phong trào CCB gương mẫu, hai đoàn thể đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên làm nòng cốt trong các phong trào ở địa phương, gương mẫu vận động gia đình, người thân, con cháu hội viên thực hiện các quy định về nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ.

PV