Theo Chương trình ký kết, Hội CCB Việt Nam phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam giám sát việc quản lý, xử lý vi phạm về khai thác cát sỏi trái phép. Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường cùng cấp xây dựng kế hoạch phối hợp giám sát. Kinh phí tổ chức các hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Thư ký giúp việc được cấp từ Bộ Tài chính; kinh phí phục vụ các hoạt động phối hợp giám sát từ nguồn ngân sách của các cơ quan, tổ chức tham gia giám sát. Năm 2018 lựa chọn địa bàn, đối tượng, hình thức giám sát thí điểm; năm 2019 giám sát trên địa bàn toàn quốc và triển khai công tác giám sát giai đoạn 2020-2023.
Tin và ảnh: Nhật Huy