Ngày 8/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tiếp đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Kon Tum, nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội.

Phó Thủ tướng cho rằng, Kon Tum là một vùng đất anh hùng, vùng căn cứ địa của cách mạng, nơi chiến trường diễn ra ác liệt. Trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung, Kon Tum nói riêng một lòng, một dạ theo Đảng, có nhiều đóng góp, hy sinh lớn lao cho đất nước.

Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công, thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc. Chính phủ, lãnh đạo các địa phương, mặt trận, đoàn thể,
các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thường xuyên tổ chức các phong trào đền ơn
đáp nghĩa. Các phong trào lan tỏa rộng khắp, góp phần xoa dịu vết thương chiến tranh, đền đáp công ơn hy sinh xương máu của các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công.

Theo Phó Thủ tướng, hiện vẫn còn một bộ phận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, cần sự quan tâm nhiều hơn nữa của cộng đồng, nhất là những hộ gia đình chính sách ở vùng sâu, vùng xa, trường hợp hoàn cảnh khó khăn, neo đơn.

Phó Thủ tướng mong muốn các cấp, ngành và mỗi người dân tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa phong trào đền ơn, đáp nghĩa. Đặc biệt là các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, không ngừng phấn đấu khắc phục hoàn cảnh, vươn lên làm giàu cho bản thân và xã hội, nêu cao gương sáng cho thế hệ trẻ, vận động gia đình, giáo dục con cháu thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các thành viên của đoàn tích cực tham gia ý kiến xây dựng chính  quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về các chế độ ưu đãi đối với người có công, thực hiện tốt Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chăm sóc người có công với cách mạng, đẩy mạnh xã hội hóa việc chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng và giúp đỡ người có công khác, đặc biệt là phát triển mạnh việc xây dựng quỹ đền ơn, đáp nghĩa ở các cấp, phấn đấu ngày càng nhiều xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh làm tốt công tác quy tập hài cốt liệt sĩ, kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể, cá nhân tham gia vào phong trào đền ơn, đáp nghĩa tạo điều kiện để gia đình người có công có cuộc sống ổn định, với mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân địa phương.

VPCP