Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đảng, ngày 3-7-2019, Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam đã bầu Trung tướng Khuất Việt Dũng - nguyên Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ T.Ư Hội; giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam.

Ngày 11-7-2019, Thường trực T.Ư Hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Nguyễn Văn Được tổ chức thông báo kết quả bầu cử của Ban Chấp hành T.Ư Hội đối với đồng chí Khuất Việt Dũng.

Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ, đồng chí Khuất Việt Dũng cảm ơn Ban Chấp hành T.Ư Hội và Thường trực T.Ư Hội đã tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ trọng trách mới; bày tỏ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng lãnh đạo T.Ư Hội xây dựng Hội CCB Việt Nam ngày càng vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

PV