Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo phiên họp. Ảnh: TTXVN

Sáng 17-8, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã họp Phiên thứ 22 để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng BCĐ chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, BCĐ thống nhất kết luận về tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù vừa tiếp tục tập trung phòng, chống dịch Covid-19 vừa chỉ đạo phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, song các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng BCĐ và Chương trình công tác năm 2022 của BCĐ. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, quyết liệt, đồng bộ, khẩn trương và có bước phát triển mới, khẳng định mạnh mẽ quyết tâm kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 295 đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái (tăng 117 đảng viên so với cùng kỳ năm trước); Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 27 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (tăng 20 trường hợp so với cùng kỳ năm trước). Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã thi hành kỷ luật 56 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó có 10 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng...

Tại phiên họp, BCĐ đã cho ý kiến đối với: Báo cáo kết quả bước đầu của 8 đoàn kiểm tra chuyên đề của BCĐ về công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; thống nhất kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 7 vụ án, 10 vụ việc thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo do đã kết thúc việc giải quyết theo quy định của pháp luật.

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Thời gian qua, chúng ta đã chỉ đạo triển khai khá toàn diện, đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để xây dựng, hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cả trong Đảng, Nhà nước”.

* Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức họp báo thông báo kết quả Phiên họp thứ 22 của BCĐ.

KIM ANH