PV: Thưa đồng chí, trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, LLVT Thủ đô Hà Nội luôn phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, đồng thời cũng xây đắp nên những nét truyền thống của riêng mình. Xin đồng chí khái quát những truyền thống tiêu biểu của LLVT Thủ đô.
Thiếu tướng Nguyễn Thế Kết: Trải qua quá trình xây dựng và chiến đấu, LLVT Thủ đô luôn thực hiện tốt 10 Lời thề danh dự, 12 Điều kỷ luật và nhất là phát huy truyền thống “Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” của QĐND Việt Nam, đồng thời còn thể hiện những nét truyền thống tiêu biểu của riêng mình.
Nhân dịp Tết Đinh Hợi (1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư động viên cán bộ, chiến sĩ Thủ đô đang chiến đấu: “Các em là Đội cảm tử. Các em quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Đây là vinh dự đặc biệt của Người dành cho LLVT Thủ đô. Truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” kế thừa và nâng cao giá trị truyền thống bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc, là động lực tinh thần cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô dũng cảm, ngoan cường chiến đấu trong hai cuộc kháng chiến chống xâm lược; trong thời bình LLVT Thủ đô đã huy động lực lượng tham gia phối hợp xử lý nhiều tình huống liên quan đến ANTT, cứu hộ, cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng, phòng chống khắc phục hậu quả lụt bão, úng ngập… thông qua đó hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, người Chiến sĩ Thủ đô ngày càng được tỏa sáng.
LLVT Thủ đô Hà Nội thành lập trên cơ sở thống nhất các đội vũtrang ra đời trong phong trào đấu tranh cách mạng ở Hà Nội, các chi đội Giải phóng quân của chiến khu cách mạng, các đơn vị vũ trang của tỉnh Hà Tây. Từ các tổ chức, địa phương khác nhau, xuất thân từ các tầng lớp khác nhau tập trung lại, nhưng cán bộ chiến sĩ LLVT Thủ đô luôn đoàn kết, sáng tạo, gắn bó, thống nhất ý chí và hành động. Đồng thời, LLVT Thủ đô luôn chú trọng tiếp thu, vận dụng những tri thức khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật quân sự. Từ đó, sáng tạo nhiều biện pháp tuyên truyền vận động, chiến đấu và công tác, không bị động bất ngờ, sẵn sàng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.
Quyết đánh, biết thắng, đã đánh là thắng: Là kết quả của sự kế thừa, phát triển truyền thống nghệ thuật quân sự đặc sắc của dân tộc Việt Nam, tiếp thu tinh hoa nghệ thuật quân sự của thế giới, vận dụng sáng tạo tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh. Nhờ đó, đã tổ chức nhiều trận đánh với cách đánh đầy tính sáng tạo, đạt hiệu suất cao, lập nên những chiến công hiển hách, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Xây dựng nếp sống văn hóa, kỷ luật tự giác, nghiêm minh trong hoạt động và chiến đấu ở Thủ đô, LLVT Thủ đô luôn mang trong mình truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Nghìn năm văn hiến của Thăng Long-Hà Nội, truyền thống Thủ đô Anh hùng. Dù trong hoàn cảnh nào, cán bộ chiến sĩ LLVT Thủ đô luôn giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi tất yếu của cách mạng, quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

PV: Trong tình hình hiện nay, với vị trí, chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội có chủ trương gì để tiếp tục góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô, bảo vệ Tổ quốc?
Thiếu tướng Nguyễn Thế Kết: Nhận thức đầy đủ vinh dự và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn Thủ đô, LLVT Thủ đô Hà Nội phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” trong thời kỳ mới, ra sức phấn đấu, tập trung hoàn thành tốt một số nhiệm vụ chính là:
Chủ động, tích cực tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng Thủ đô Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng trên địa bàn; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, xã hội với quốc phòng; tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và các đối tượng khác.
Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, ban, ngành trong bảo vệ an ninh quốc gia, TTATXH ở Thủ đô. Sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện cho nhiệm vụ phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn, giảm thiểu thiệt hại của Nhà nước và nhân dân khi có tình huống xảy ra.
Xây dựng nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT Thủ đô, trước hết là chất lượng về chính trị. Tổ chức, biên chế lực lượng thường trực có số lượng phù hợp nhưng chất lượng cao; đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, tăng cường huấn luyện trong địa hình đô thị, ban đêm, phòng chống khủng bố. Thực hiện thành nền nếp, chặt chẽ việc đăng ký, quản lý, bổ sung quân nhân dự bị; tăng cường đào tạo sĩ quan dự bị để bổ sung số còn thiếu và giải ngạch hằng năm. Xây dựng lực lượng DQTV “Vững mạnh, rộng khắp, chất lượng, thiết thực”, làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và an ninh ở cơ sở. Xây dựng cơ quan quân sự các cấp vững mạnh toàn diện, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Thực hiện chặt chẽ việc đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ; bảo đảm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt chất lượng cao.
Làm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu xây dựng, huấn luyện, hoạt động và sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên, DQTV. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác vận động quần chúng; thực hiện hiệu quả Phong trào “Bộ đội và DQTV Thủ đô tham gia xây dựng nông thôn mới” và trật tự văn minh đô thị; tích cực tham gia xây dựng địa bàn an toàn vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Thực hiện tốt chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội. Coi trọng công tác “Đền ơn đáp nghĩa” đối với người có công, các gia đình chính sách và công tác thương binh, liệt sĩ. Hằng năm, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức gặp mặt, thăm hỏi tặng quà, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, xây dựng Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”, xây dựng Nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”…

PV: Theo đồng chí, Báo CCB Việt Nam và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội có thể phối hợp như thế nào để góp phần tuyên truyền về truyền thống vẻ vang cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT Thủ đô?
Thiếu tướng Nguyễn Thế Kết: Báo CCB Việt Nam là cơ quan của TƯ Hội CCB Việt Nam, tiếng nói của CCB Việt Nam. Với mục đích tôn chỉ của mình, Báo có thể làm cầu nối giữa LLVT Thủ đô với CCB, nhân dân Thủ đô và cả nước. Trên các trang, chuyên mục của mình, Báo đã và đang đăng tải nhiều tin, bài về truyền thống cũng như các hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn, công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị LLVT Thủ đô. Đặc biệt là công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hằng năm, trong đó, Hội CCB các cấp đóng vai trò quan trọng trong việc tuyển chọn, động viên thanh niên đi khám tuyển và nhập ngũ. BTL Thủ đô Hà Nội và các cơ quan, đơn vị trực thuộc sẵn sàng cung cấp các thông tin, tư liệu cần thiết theo quy định và tạo điều kiện để cán bộ, phóng viên Báo CCB Việt Nam tác nghiệp.
Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy-Bộ Tư lệnh xin trân trọng cảm ơn Báo CCB Việt Nam đã thường xuyên quan tâm về mọi hoạt động của LLVT Thủ đô trong thời gian qua. Chúc cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo CCB Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ và luôn gắn bó với LLVT Thủ đô.

PV: Cảm ơn đồng chí.Nguyễn Đăng Song (thực hiện)
LLVT Thủ đô Hà Nội thành lập trên cơ sở thống nhất các đội vũ trang ra đời trước và trong Cách mạng tháng Tám ở Hà Nội và Hà Tây. Ngày thành lập Chiến khu XI - tổ chức hành chính quân sự thống nhất của LLVT Thủ đô Hà Nội (19-10-1946) được Bộ Quốc phòng công nhận là Ngày truyền thống của LLVT Thủ đô Hà Nội.
Ngày 1-9-1964, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ngày 5-3-1979, thành lập Quân khu Thủ đô Hà Nội. Ngày 16-7-2008, tổ chức lại Quân khu Thủ đô Hà Nội thành Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển, LLVT Thủ đô Hà Nội đã được Đảng, Nhà nước 3 lần phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng LLVTND; 1 Huân chương Sao Vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 4 Huân chương Quân công các loại, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc. 2.361 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng; 231 đơn vị, 63 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Nhà nước CHDCND Lào tặng 2 Huân chương Ít-xa-la…