Đó là thành tựu đáng kể của Hội CCB và Ban CHQS huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thực hiện Thông tư liên tịch số 109/TT về “Phối hợp hoạt động giữa quân đội nhân dân với Hội CCB Việt Nam” ở nhiệm kỳ qua.

Tất nhiên, nhiệm vụ hàng đầu trong tuyên truyền giáo dục ở đây là làm cho mọi người nâng cao nhận thức chính trị, nắm vững và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Tiếp đến là giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của Đảng, của dân tộc và của quân đội, qua đó, khơi dậy tinh thần đấu tranh quật cường chống giặc ngoại xâm, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, xây dựng ý thức sẵn sàng chiến đấu cao, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân luôn vững chắc. Cụ thể, đôi bên phối hợp củng cố, kiện toàn BCH tổ chức Đảng, Đoàn, Hội ở các cấp luôn đủ số lượng và đảm bảo chất lượng; phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, xây dựng CLB CQN, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc và phối hợp chăm lo các chế độ chính sách cho CCB. Những năm qua, Đất Đỏ đã chi trả một lần cho 1.940 đối tượng với với hơn 67 tỷ đồng theo các quyết định 290, 142 và 188/TT và hằng năm đều tổ chức thăm, tặng quà cán bộ lão thành cách mạng, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn, con em đang tại ngũ và các gia đình chính sách nhân dịp lễ tết. Đặc biệt, giờ đây 100% số xã, thị trấn đều có bếp ăn cho lực lượng dân quân thường trực.

Ban CHQS huyện phối hợp tuyên truyền giáo dục cho 100% sĩ quan, quân nhân xuất ngũ tham gia Hội CCB và tổ chức CQN, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 100% số hội viên, hầu hết các Hội cơ sở có ban chủ nhiệm CLB CQN. Các tổ chức Hội thường xuyên duy trì giao ban, sinh hoạt định kỳ và luôn giữ vững, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”!...

NGUYỄN LÊ