Ta nhớ năm 2010 - năm tiến hành tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Hội CCB ở đây có tới 2.962 cán bộ, hội viên được bầu vào chi uỷ và 1.490/4.018 vào đảng ủy cơ sở, đạt 37,08%; có 170/286 giữ chức bí thư, đạt 59,44% và 154/286 giữ chức phó bí thư đảng bộ cơ sở, đạt 53,8%; có 122/286 cán bộ hội tham gia cấp huyện uỷ, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, đạt 42,65% và 13 cán bộ hội tham gia tỉnh uỷ viên.

Tiếp đến năm 2011 - năm tiến hành bầu cử ĐBQH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Toàn Hội đã có trên 8.000 cán bộ, hội viên được cử vào uỷ ban bầu cử, ban bầu cử, tổ bầu cử từ tỉnh đến cơ sở; 1.000 cán bộ, hội viên tham gia vào các tổ an ninh trật tự để đảm bảo ATGT, phòng chống tội phạm và các TNXH. Đặc biệt, được sự tín nhiệm của Đảng, chính quyền các cấp và nhân dân, toàn Hội đã có 2.789/7.281 đại biểu trúng cử vào HĐND cấp xã, chiếm 38,31%, trong đó có 160/286 đại biểu giữ chức chủ tịch HĐND, chiếm 55,94%; 129/286 đại biểu giữ chức phó chủ tịch HĐND, chiếm 45,1%; 152/286 giữ chức chủ tịch UBND, chiếm 53,15% và 162/286 giữ chức phó chủ tịch UBND, chiếm 56,64%.

Ở cấp huyện, có 4/8 đại biểu giữ chức chủ tịch HĐND, chiếm 50%; 2/8 đại biểu giữ chức phó chủ tịch HĐND, chiếm 25%; 3/8 đại biểu giữ chức chủ tịch UBND, chiếm 37,5% và 3/16 đại biểu giữ chức phó chủ tịch UBND, chiếm 18,75%. Còn ở cấp tỉnh thì có 1 đại biểu giữ chức chủ tịch HĐND tỉnh, 1 đại biểu giữ chức chủ tịch UBND tỉnh và 3 đại biểu giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh…

Để xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân, tại Đại hội V của Hội CCB Thái Bình vừa qua, Hội đã phát động đẩy mạnh các hoạt động thi đua sôi nổi hơn, mỗi cơ sở Hội xây dựng 1 công trình chào mừng Đại hội CCB Việt Nam, gắn liền với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, quyết xây dựng Hội mạnh về tư tưởng và tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, quyết tâm, đồng thuận cao, gương mẫu thực hiện việc “dồn điền, đổi thửa” xây dựng nông thôn mới ở Thái Bình thành công.

PHẠM TRUNG DŨNG