Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt.

Sáng 17-5, tại Phủ chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn coi công tác dân tộc là nhiệm vụ chiến lược trong sự nghiệp cách mạng; luôn quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác dân tộc và các chính sách, dự án phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bào DTTS và miền núi, nhằm mục tiêu cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các DTTS, phấn đấu thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và miền xuôi, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân các dân tộc. Gần đây, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Trên cơ sở đó, các quy định và giải pháp tiếp tục được ban hành thực hiện nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng về chính sách dân tộc, mở ra cơ hội lớn cho vùng đồng bào DTTS và miền núi phát triển, vươn lên.

Chủ tịch nước đánh giá, là tỉnh có hơn 20 dân tộc cùng chung sống, tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm 56,7%, đồng bào các dân tộc trong tỉnh Tuyên Quang đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vươn lên xây dựng đời sống mới trên tất cả lĩnh vực; phát huy tiềm năng, lợi thế xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh. Diện mạo tỉnh Tuyên Quang có nhiều đổi thay, đời sống người dân ngày một nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, độ che phủ rừng lớn, bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn, gìn giữ; bà con tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Những thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh trật tự có sự đóng góp tích cực của 1.119 người có uy tín trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đây thật sự là những tấm gương tiêu biểu, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, nhất là trong các chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, công tác bảo tồn văn hóa truyền thống của các dân tộc, là những hạt nhân đoàn kết, tham gia thực hiện tốt Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch.

Tuy nhiên, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ, chính sách đối với người có uy tín chưa tương xứng, vẫn còn một số bất cập cả về chế độ, chính sách, kinh phí, vận động phát huy vai trò của người có uy tín ở địa phương. Do đó, Chủ tịch nước đề nghị các ban, bộ, ngành và địa phương tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế; bổ sung, hoàn thiện và triển khai thực hiện tốt các chính sách nhằm tăng cường, phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc DTTS, góp phần thực hiện hiệu quả công tác dân tộc của Đảng và chính sách dân tộc của Nhà nước hiện nay.

Chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào tiếp tục nêu gương sáng cho con cháu và cộng đồng; là nhân tố tích cực trong các phong trào của địa phương, vận động, hướng dẫn đồng bào các dân tộc tại từng bản làng cùng nhau nỗ lực trong phát triển kinh tế-xã hội, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: TTXVN