Có khoảng 150 con cá heo đang sống tại vùng biển Melbourne, các nhà khoa học ban đầu cho rằng, đó là cá heo Bottlenose.

Nhưng theo nghiên cứu của Charlton-Robb từ Đại học Monash ở Melbourne về ADN của loài cá heo này, ông và các đồng nghiệp cho rằng, đây là loài hoàn toàn mới chưa từng biết đến.

Các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu để chứng minh đây là loài cá heo mới, đặt tên và phân loại chúng.

Quỳnh Anh (TH)