Đoàn công tác và nhân viên di dời HCLS về nơi thờ tự.

Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An vừa phát hiện 1 HCLS tại tọa độ 21940 - 94843, dưới chân núi Phà Lút, bản Nậm Cả, huyện Phả Xay, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào). Hài cốt còn nhiều xương kèm theo nhiều di vật như tăng, vải dù, bát…

Đội Quy tập, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An được giao nhiệm vụ tìm kiếm mộ liệt sĩ trên địa bàn 3 tỉnh của Lào là Xiêng Khoảng, Xay Xổm Bun và Viêng Chăn. Mùa khô năm 2022-2023, công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập HCLS gặp nhiều khó khăn do khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, địa bàn hoạt động của Đội chủ yếu là những trọng điểm đánh phá trước đây của địch; thông tin về các phần mộ liệt sĩ ngày càng ít, chủ yếu nằm ở vùng núi cao, rừng sâu; địa hình phức tạp, đường sá đi lại rất khó khăn… Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An và cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân 3 tỉnh, cán bộ, nhân viên Đội quy tập liệt sĩ đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, phần lớn các HCLS tìm thấy, quy tập được đều từ nguồn tin do người dân 3 tỉnh cung cấp.

Đến nay, Đội đã quy tập được 82 HCLS, vượt chỉ tiêu kế hoạch quy tập đơn vị đề ra ở Lào. Hiện nay, hài cốt các liệt sĩ đã được Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh đưa về thờ tự tại doanh trại đơn vị đóng ở thị xã Phôn Xa Vẳn, tỉnh Xiêng Khoảng.

Thùy Phương