Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19.5.1959 - 19.5.2024), Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tổ chức Cuộc thi viết “Chiến sĩ Trường Sơn Anh hùng năm xưa và cuộc sống hôm nay”.

Cuộc thi nhằm nhằm phát hiện, phản ánh, biểu dương những tấm gương cán bộ, Chiến sĩ Trường Sơn năm xưa; biểu dương những tấm gương chiến sĩ Trường Sơn - hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 12 hôm nay đã phát huy truyền thống vinh quang, vượt qua khó khăn, dũng cảm, sáng tạo trong cuộc sống, làm những việc tốt, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, tuyên truyền, nhân rộng hình ảnh “Chiến sĩ Trường Sơn - Bộ đội Cụ Hồ” năm xưa và trong cuộc sống hôm nay.

Tất cả các chiến sĩ Trường Sơn, hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam; cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Binh đoàn 12 và công dân Việt Nam yêu mến Bộ đội Trường Sơn và Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh đều có quyền tham gia cuộc thi.

Tác phẩm dự thi phản ánh người thật, việc thật; bài viết theo thể gương người tốt, việc tốt, ký, bút ký (gồm cả truyện ký); mỗi tác phẩm dài không quá 2.500 chữ (khoảng 5 trang A4); mỗi tác giả dự thi không quá 3 tác phẩm.

Thời gian nhận bài dự thi từ 19-5 đến 30-11-2023 và gửi về địa chỉ: Hội Trường Sơn Việt Nam, Sở chỉ huy Binh đoàn 12 (Km 6 + 500 đường gom Đại lộ Thăng Long, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Tổng kết và trao giải thưởng nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn 19-5-2024.

Vũ Minh