CCB Trần Việt Bắc phải bó một đoạn gỗ cố định bút để viết.

Đó là CCB, thương binh nặng Trần Việt Bắc, 60 tuổi, ở phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, T.P Đà Nẵng. Cả thành phố trân trọng  gọi ông là “Ông Tổ trưởng dân phố đặc biệt”.  

Sao không đặc biệt? Ông bị thương mất cả hai bàn tay và một mắt, nhưng vẫn được nhân dân tín nhiệu bầu làm Tổ trưởng, Tổ dân phố 10, phường Hòa Thuận Đông tới 10 năm liền. Mặc dù lần nào bầu ông cũng thành thực trình bày với bà con là ông bị thương, sức không còn khỏe...

Không phải tổ dân phố không có “nguồn” làm tổ trưởng, nhưng so đi, tính lại người gương mẫu, nhiệt tình, hết lòng vì dân thì ông vẫn là “số một”.

Ông vẫn phải cố gắng làm thôi, cố tới 10 năm, vì dân tin yêu ông lắm.

Bài và ảnh: Lê Văn Thơm