Toàn xã có hàng trăm héc-ta đất đồi mầu mở chuyên canh mía nguyên liệu cho Nhà máy Đường Lam Sơn; Có hơn 80% số hộ gia đình CCB quanh năm ngày tháng gắn bó với đất đồi bà Zan để làm ra hàng ngàn, hàng vận tấn sản phẩm mía nguyên liệu loại tốt, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, đó là nguồn thu “chủ lục” thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo. Ở đây. Xuân Thắng còn hình thành nhiều trang trại sản xuất tổng hợp, riêng Hội CCB xã có 6 trang trại của hội viên. Điển hình nhất là trang trại của các CCB Trần Văn Tơ, Bùi Mạnh Dần và cụ Nguyễn Hữu Ấm (đã 85 tuổi, 60 năm tuổi Đảng), cụ dành toàn bộ tiền lương hưu của hai cụ đầu tư cho con gái “thâm canh” lợn hướng nạc thương phẩm, mỗi năm cho thu lãi từ 60 đến 80 triệu đồng. Ở đây, 100% hội viên gương mẫu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu giao nội sản phẩm và tài chính cho Nhà nước và tập thể; 100% cán bộ, hội viên hăng hái đóng góp quỹ Hội, nâng tổng số quỹ lên gần 80 triệu đồng. Có nguồn tài chính phong phú phục vụ tốt. Các hoạt động thường xuyên như Khen thưởng thi đau, mua Báo CCBVN và Bản tin CCB cấp đến tận chi hội.

Công tác hội