Phường 14 (Q3) tp Hồ Chí Minh là địa bàn có nhiều hẻm nhỏ chưa được mở rộng nên những đối tượng tệ nạn xã hội như xì ke, ma túy, cờ bạc, trộm cướp tụ tập hoạt động. Trước đây số thanh thiếu niên và cả người lớn sử dụng chất gây nghiện có lúc lên đến 178 người. Bức xúc trước tình hình tệ nạn xã hội trên địa bàn, Đảng ủy phường đã chỉ đạo cho CCB phường tham mưu thành lập tổ cán sự xã hội tình nguyện (CSXHTN) gồm 5 thành viên (đa số là những đồng chí có điều kiện, có sức khỏe, nhiệt tình và tâm huyết). Để làm tốt công việc của mình, các CCB là thành viên của tổ chức CSXHTN thường xuyên nắm bắt, bám sát địa bàn, đi sâu vào từng con hẻm có tệ nạn xã hội đang hoạt động, tiếp cận từng trường hợp tìm hiểu hoàn cảnh cụ thể gia đình một số người nghiện hút, bỏ nhà đi lang thang, bỏ học theo bạn bè rủ rê đi bụi…

Hàng tuần, Hội CCB phường đều sinh hoạt với tổ CSXHTN để nắm bắt tình hình, đã tiếp nhận 40 em cai nghiện để hồi gia. Hiện ở trên địa bàn còn 26 em (trừ 6 em đã chuyển sang AIDS). Sau khi tiếp nhận, các thành viên trong tổ được phân công đã tiếp xúc tìm hiểu tâm tư nguyện vọng và hoàn cảnh của từng người, tham mưu đề xuất với phường có kế hoạch hỗ trợ giúp đỡ từng trường hợp, như giới thiệu việc làm, tạo điều kiện cho vay vốn làm ăn giới thiệu học nghề… Em Đặng Trần Minh Quân trước đây đã tốt nghiệp kĩ thuật viên về tin học, có điều kiện mở tiệm, bảo trì máy vi tính với thu nhập 2,5 triệu đồng/tháng; giúp 12 em được vay vốn Ngân hàng CSXH, quỹ xóa đói giảm nghèo của phường với tổng số tiền là 82 triệu đồng; đề xuất trao tặng xe lăn cho anh của 1 em mới về tái hòa nhập cộng đồng; đề nghị chống dột cho gia đình 1 em với số tiền là 20 triệu đồng…

Công tác Hội