Hội cùng các doanh nghiệp đồ gỗ CCB ở đây như Nguyễn Văn Xiềm, Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Xuân Trường, Phạm Bá Minh, Nguyễn Xuân Ái, Phạm Quý Cường mở các lớp dạy nghề mộc cao cấp cho 130 hội viên và con hội viên, đào tạo thành những những lao động giỏi. Nhờ vậy đến nay, Hội không còn hộ đói, chỉ còn 2 hộ nghèo và có tới 76% hộ khá và giàu. Kinh tế vững, Hội càng có điều kiện làm tốt công tác tình nghĩa, thăm hỏi hội viên ốm đau và phúng viếng đồng đội qua đời, số tiền này mỗi năm tới 16.150.000 đồng. Hội còn tự may được 14 bộ lễ phục, ủng hộ quỹ vì người nghèo và quỹ đền ơn đáp nghĩa 22.653.000 đồng, rồi góp tiền làm nhà văn hoá 63.950.000 đồng; lại ủng hộ quỹ khuyến học 20 triệu đồng.

Hội CCB xã Vạn Điểm hiện có 283 hội viên, song hàng năm, Hội mua tới 200 cuốn Thông tin CCB, 260 tờ báo CCB Việt Nam và 294 tờ CCB Thủ Đô. Tính riêng Báo CCB Việt Nam, mỗi hội viên ở đây đã có “ngót” một tờ.

LƯƠNG KHÁNH DIỆN