Năm 1990, vẻn vẹn có 4 triệu đồng, bác mạnh dạn vay vốn ngân hàng NN&PTNT huyện 10 triệu đồng, mua 324 con ba ba giống. Bác cải tạo 150m2 ao nhà và nhận thầu 250m2 của tập thể để nuôi ba ba. Ban đầu chưa am hiểu kỹ thuật, 123 con ba ba bị bệnh chết. Không sờn lòng, nản chí, bác sang Hà Tây (cũ), Nam Định, xuống Hải Dương học hỏi kinh nghiệm rồi mời giáo sư nông học Nguyễn Lân Hùng về nhà hướng dẫn. Để tạo nguồn thức ăn cho ba ba, trên bờ ao bác nuôi giun quế; khi ba ba sinh sản, bác mua cá về băm nhỏ cho ăn, dưới ao, bác thả bèo tây giữ nước sạch để ba ba không mắc bệnh. Hiện nay, trên diện tích 250m2 bác nuôi 300-500 ba ba thương phẩm và ao có diện tích 150m2 bác nuôi 50 ba ba sinh sản. Bác cung cấp ba ba thịt cho thương lái xuất khẩu sang Trung Quốc và bán cho các nhà hàng, khách sạn trong ngoài tỉnh. Tiền bán ba ba bình quân mỗi năm bác thu được hơn 100 triệu.

Bác đã từng được T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tặng cúp Diên Hồng vì sản xuất kinh doanh giỏi.

SƠN TRÀ