Số tiền tiết kiệm trong số heo đất trên khui ra sẽ sử dụng 60% dành cho con, cháu CCB, còn lại 40% nộp về Huyện hội để mua sắm sách vở, trang thiết bị học tập cho các cháu học sinh nghèo trong toàn huyện vào dịp khai giảng năm học mới. Kết quả đợt đầu khui được 14 triệu đồng.

Đây là một hoạt động mang ý nghĩa thiết thực đối với “Trẻ em hôm nay và thế giới ngày mai”. Từ phong trào này, Hội CCB tỉnh đã nhân điển hình từ Châu Đức ra toàn tỉnh từ ngày 2-9-2011 - 2-9-2012.

ĐĂNG ANH