Thủ tướng Australia còn tuyên bố: "Không có gì vui khi khiến kế sinh nhai của những người lao động Australia chăm chỉ rơi vào nguy hiểm. Chúng tôi sẽ truy bắt những kẻ làm điều ấy cho tới cùng".
Đó là chuyện làm luật của Australia. Còn nước ta thì nói không quá là “ngược lại”. Có người hài hước nói “chậm như Việt Nam làm Luật”. Có những việc ai cũng biết là sai, thậm chí sai rất nghiêm trọng mà cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, thậm chí hết nhiệm kỳ này sang nhiệm kỳ khác, vì việc làm sai ấy “đúng Luật” - gần đây có một cách gọi khác mà Ngành Tổ chức cán bộ hay dùng là: “đúng quy trình”.
Nếu dẫn chứng thì không thể kể hết được, như riêng Ngành Giáo dục sơ sơ cũng có hai việc nóng đang gây bức xúc, ai cũng thấy sai, nhưng “đúng luật” là tuyển dụng giáo viên và độc quyền in sách giáo khoa. Chính vì thế mà ngày hôm trước Bộ trưởng yêu cầu chống lãng phí trong in sách giáo khoa (ý nói không để học sinh viết trong sách giáo khoa), thì sáng hôm sau cấp dưới, qua Đài tiếng nói Việt Nam, lại nói đại ý, học sinh viết trong sách giáo khoa cũng tốt…(!). Đặc biệt là gần đây có loại hóa chất làm nguyên liệu rất dễ cho sản xuất ma túy đá, hiện nước ta có 3 bộ được phép nhập, là Bộ Công thương, Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp, Phát triển và Nông thôn.
Trước thực trạng ma túy đá đang tràn lan trong nước, các chuyên gia khẩn thiết đề nghị để rõ trách nhiệm và thuận lợi trong quản lý phải tập trung ngay quyền nhập hóa chất đó về một bộ.
Cứ rề rà kiểu làm luật như nước mình, tôi nghĩ phải còn dài dài đề nghị đúng đó mới được thực hiện!
Nguyên nhân dẫn đến sự chậm trể trong làm luật và sửa luật của nước ta là do trình độ làm luật còn hạn chế, chưa chuyên nghiệp, lại phải qua nhiều khâu, nhiều nấc... Nhưng có một nguyên nhân xin chú ý: Lợi ích nhóm - Luật đúng giống như nước trong, cá dễ bị bắt.
Huy Thiêm