Chị Trần Thị Bích Thuần ở tổ 3C, khu 2, phường Gia Cẩm, Việt Trì ( Phú Thọ) đã làm tổ trưởng dân phố suốt 17 năm nay. Ngoài ra, chị còn giữ các chức vụ khác như : 10 năm làm ủy viên Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh phường, kiêm Chi hội trưởng CCB khu 2; đại biểu HĐND phường (nhiệm kỳ 2004-2011); tổ phó tổ bảo vệ dân phố của khu.

Nét nổi bật nhất của chị là nhiều năm qua chị cùng một đồng chí Chi hội phó “lo” cho Chi hội 5 đầu báo, để anh em luân chuyển cho nhau đọc. Do đó, chị và các CCB đã tuyên truyền cho nhân dân nắm được chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chi hội CCB khu 2 (do chị phụ trách) đã thành lập được 1 đội văn nghệ, thường xuyên hoạt động. 100% gia đình CCB trong chi hội đạt gia đình văn hóa. Thời gian qua, Chi hội đã tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, giúp nhau xóa đói giảm nghèo được gần 6 triệu 600 ngàn đồng và 30 ngày công. Hiện chi hội đã có 8/25 HV được nhân dân tín nhiệm giao giữ các trọng trách trong hệ thống chính trị của khu. Và liên tục 10 năm nay, Chi hội của chị đều đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh xuất sắc”, được các cấp Hội và UBND phường tặng thưởng 4 giấy khen. Riêng chị cũng được 3 giấy khen và kỷ niệm chương CCB Việt Nam.

Công tác Hội