Toàn thị xã có trên 170 trang trại, trong đó có 149 trang trại chăn nuôi gà, lợn, tăng so với năm 2005 tới 94 trang trại. Hầu hết các trang trại được tổ chức và hoạt động sản xuất theo mô hình sản xuất công nghiệp, hiệu quả kinh tế cao. Toàn thị xã có trên 300 vườn cảnh đẹp, trong đó có 10 vườn tiêu biểu, có giá trị trên 1 tỷ đồng, 25 vườn có giá trị từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Nổi bật nhất là các chương trình trồng bưởi Diễn, thanh long ruột đỏ. Nhiều giống vật nuôi mới được trồng như giống N46, HDB5, TBR1, Sông Hồng 2, giống ngô LVN184, giống 8960, giống đậu tương DT84, VX93, giống lạc MD7, MD9, TK10 vừa có năng suất cao, khả năng chịu bệnh giỏi vừa chịu hạn tốt. Dẫn đầu là Sơn Đông, Cổ Đông, Kim Sơn, Đường Lâm, Trung Sơn Trầm… 3 mô hình kinh tế quy mô toàn xã là mô hình cánh đồng 60 triệu đồng/ha/năm ở Viên Sơn, mô hình xã có thu nhập ngành nghề dịch vụ 70%, nông nghiệp 30% là Phú Thịnh và mô hình xã có tỷ trọng đạt 55% chăn nuôi và 45% trồng trọt là Cổ Đông. Nhiều ông “vua” XĐGN xuất hiện như Nguyễn Hữu Thọ ở Viên Sơn (rau, hoa, cây cảnh); Nguyễn Đức Tường ở Trung Sơn (sinh vật cảnh); Đặng Quang Nghiệp ở Phú Thịnh (phát triển ngành nghề); Nguyễn Xuân Liệu ở Cổ Đông (chăn nuôi gà); Nguyễn Văn Hiển ở Cổ Đông (chăn nuôi lợn) và nhiều ông “vua” VAC khác. Những tấm gương tiêu biểu xuất sắc đó đã, đang lôi cuốn phong trào nông dân XĐGN ngày càng vững chắc, đúng hướng. Làm tốt nên các tổ chức tín dụng, nhân đạo từ thiện khác đã quan tâm hỗ trợ vốn, hướng dẫn cách sử dụng vốn. Hội Nông dân thị xã Sơn Tây còn năng động chỉ đạo 12 cơ sở thực hiện tín chấp với Công ty XNK Hà Anh và một số công ty khác tổ chức triển khai cung ứng vật tư theo phương thức trả chậm, giúp nông dân phát triển sản xuất.

Hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển nhiều mô hình kinh tế mới, phát triển trang trại, để có nhiều hơn hộ thu nhập từ 50-100 triệu đồng/năm trở lên.

Ban công tác Hội