Từ nhiều tuần trước đây, Hội CCB tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Cùng với việc quán triệt các chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị quyết của BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam về vấn đề này, Thường trực Tỉnh hội đã triển khai kế hoạch tổ chức 3 đợt tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử, với các nội dung, hình thức, biện pháp cụ thể, rõ ràng cho các cấp Hội. Tiếp đó, tính đến hết tháng 3-2011, Tỉnh hội đã dự sinh hoạt được 87,5% số chi hội điểm trong tỉnh.

Hiện nay, cán bộ, hội viên các cấp, nhất là ở cơ sở đang tích cực tuyên truyền, phổ biến và vận động hội viên gương mẫu chấp hành luật bầu cử; 100% số cán bộ hội viên và gia đình hội viên tham gia bầu cử, đồng thời tích cực tuyên truyền vận động nhân dân và cựu quân nhân hăng hái tham gia bầu cử, các tổ chức Hội cơ sở chỉ đạo các chi hội CCB đăng ký với các tổ bầu cử ở địa phương, tổ chức cho cán bộ, hội viên đến trước giờ bỏ phiếu dự lễ khai mạc, mặc trang phục thống nhất, xếp hàng vào bỏ những lá phiếu đầu tiên vào sáng chủ nhật ngày 22-5-2011.

Các cấp Hội trong tỉnh theo cơ cấu được phân bổ của uỷ ban bầu cử, qua hiệp thương vòng 2, số đại biểu CCB cấp tỉnh là 1 người, đại biểu cấp huyện, thị, thành là 5/8 = 62,5%; đại biểu cấp xã, phường, thị trấn là 51/146 = 35%. Người ứng cử của Hội ngoài bảo đảm tiêu chuẩn chung về phẩm chất đạo đức, năng lực, còn đại diện cho quyền và lợi ích CCB ở từng cấp, có uy tín đối với CCB nơi đang công tác, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người được ứng cử thực hiện nhiệm vụ của mình, bảo đảm cho cuộc bầu cử đạt kết quả tốt.

Ngoài việc chuẩn bị chu đáo cho các nhân sự, các cấp Hội, nhất là ở cơ sở, Hội còn phải phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn thanh niên, quân sự, công an tham gia bảo vệ thành công cuộc bầu cử; đồng thời lắng nghe ý kiến phản ánh, cùng những tâm tư nguyện vọng và dư luận xã hội về cuộc bầu cử, chủ động đề xuất báo cáo với cấp uỷ, chính quyền ở cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời...

LÊ VĂN CAO