Cụm CLB CCB SXKDG huyện Phú Thiện được thành lập cuối năm 2010. Những bước đi ban đầu thật bỡ ngỡ, song nhờ Hội CCB các cấp giúp đỡ, nhờ anh em luôn phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn có tinh thần vươn lên quyết không chịu đói nghèo và làm giàu bằng chính đôi tay của mình - đôi bàn tay chai sạn sau bao năm cầm súng đánh giặc, nay lại cầm cày, cầm cuốc thành thạo như những “lão nông tri điền”, nên năm 2012, CLB đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ: Hầu hết các gia đình hội viên đều có thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên (đã trừ chi phí). Có 3 gia đình hội viên có thu nhập từ 200 triệu đồng trở lên; có 2 gia đình hội viên có mức sống thu nhập từ 300 triệu đồng trở lên như đồng chí Hoàng Duy Hoàn, Cụm trưởng, đồng chí Nguyễn Văn Thỏ, Cụm phó… CLB còn xây dựng được một số vốn chân quỹ là 70 triệu đồng để cho hội viên vay với lãi suất thấp để sản xuất, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

BÍCH NGỌC