Vùng đất cát xứ đạo Ba Làng (xã Hải Thanh- Tĩnh Gia- Thanh Hóa) có 10 cựu chiến binh đều là những thương binh thời chống Pháp, chống Mỹ, có 2 người thương tật hạng 2/4. Với bản chất bộ đội cụ Hồ, nhiều năm qua, những thương binh này đã sống đời đẹo đạo, họ là những cán bộ cốt cán của địa phương. Ông Nguyễn Văn Luật trưởng thôn Thượng Hải, 26 năm liên tục là cán bộ chủ chốt; ông Nguyễn Thanh Châu thành lập xưởng cơ khí sữa chữa ngư cụ, linh kiện tàu thuyền cho nghề khai thác hải sản, cơ ngơi tới 100 triệu đồng và sử dụng 15 lao động. Vốn là công nhân bậc cao(5/7), làm ăn có chữ “tín”, nên cơ sở của ông ngày một phát đạt, thu nhập hàng năm tới 400 triệu đồng.

Từ năm 1998, ông Châu đã sung vốn vào hợp tác xã cổ phần nghề cá đánh bắt hải sản xa bờ , được bà con tín nhiệm cử làm phó chủ nhiệm hợp tác xã đặc trách khâu điều hành, chế biến sản phẩm. tuy công việc bộn bề, nhưng ông vẫn làm tốt nhiệm vụ tổ trưởng an ninh nhân dân của thôn. Sau những năm đổi mới, hầu hết các thương binh , gia đình liệt sỹ ở đây không còn nghèo đói nữa. Các ông đã nêu tấm gương thương binh “tàn nhưng không phế”.

Công tác Hội