• Qua bình xét, hằng năm có trên 95% Chi hội, tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, trên 90% CCB đạt tiêu chuẩn CCB gương mẫu, gia đình CCB văn hóa.

  • Đã tổ chức, thu hút 966.639 cựu quân nhân vào sinh hoạt trong 28.448 CLB hay BLL cựu quân nhân.

  • Hơn 12 vạn hội viên được bầu giữ các chức vụ về Đảng, chính quyền, đoàn thể từ cơ sở đến T.Ư.

  • Năm 1992, số hộ CCB nghèo chiếm 32%, đến tháng 6-2009 còn 5,54%.

  • Đến nay cả nước có 2.560 doanh nghiệp, 783 hợp tác xã, 22.595 trang trại, 4.817 tổ hợp tác CCB, tạo việc làm cho gần 1,8 triệu hội viên và con em họ.

  • Toàn Hội đã xóa được 61.188 nhà dột nát, làm 30.102 km đường nông thôn, 32.331 kênh mương nội đồng, 6.855 cầu qua kênh rạch, đóng góp trên 590 tỷ đồng xây dựng quỹ Hội giúp nhau làm kinh tế và khắc phục khó khăn, hoạn nạn và góp 431 tỷ đồng xây dựng các quỹ tình nghĩa do các ban ngành phát động.

  • Hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã là 101.745 hội viên, cấp huyện là 57.913 hội viên, cấp tỉnh 14.351 hội viên, cấp toàn Hội là 1.580 hội viên.

  • Sau 20 năm xây dựng, phát triển, Hội CCB Việt Nam đã có quan hệ với gần 20 tổ chức CCB ở 5 châu lục, đã gia nhập Hiệp hội CCB các nước Đông Nam Á (VECONAC) và Liên đoàn CCB thế giới (WVF); xây dựng và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với CCB các nước láng giềng và bạn bè truyền thống: Lào, Cam-pu-chia, Liên bang Nga, Bê-la-rút, U-crai-na, Cu-ba, Mông Cổ, Nam Phi, An-giê-ri, Na-mi-bi-a, Mô-dăm-bích, Vê-nê-du-ê-la và mở rộng quan hệ với nhiều tổ chức CCB các nước đã từng tham gia chiến tranh xâm lược Việt Nam: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a, Anh, Nhật ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam, xây dựng Làng Hữu Nghị, tới nay, Làng đã điều trị nuôi dưỡng 2.000 lượt CCB, TNXP và 500 lượt con CCB là nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin.

  • Hội CCB Việt Nam đã hai lần được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất, 14 hội viên được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

    PV