Hàng năm, Hội CCB ở đây đạt 96% trong sạch vững mạnh, trong đó có trên 30% đạt vững mạnh xuất sắc, 95% hội viên gương mẫu và gia đình CCB văn hóa, có 3.570 cán bộ, hội viên CCB (tỷ lệ 14% tổng số hội viên) được bầu vào cấp ủy Đảng, chính quyền, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh. Những năm qua, các cấp hội đã vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, xây dựng được 520 căn nhà tình nghĩa và 595 nhà tình thương tặng hội viên nghèo, huy động được 183 tỷ đồng vốn giúp hàng chục ngàn lượt hội viên vay vốn sản xuất, nghèo chỉ còn 2,06%, hộ CCB khá, giàu chiếm tỷ lệ 51%, 3 đơn vị huyện Chợ Gạo, Tp Mỹ Tho và TX Gò Công không còn hộ CCB nghèo.

Ban CTH