Lúc mới thành lập Hội có 39 hội viên, đến tháng 6-2010 lên tới 513 hội viên. Ông Hồ Xuân Sang – nguyên bí thư đảng ủy, chủ tịch hội CCB cho biết đến nay, toàn hội còn 6 hộ nghèo, chiếm 0.14%. Hội đã phối hợp với mặt trận toàn quốc, các đoàn thể quyên góp ủng hộ được hàng chục triệu đồng xóa nhà tạm, làm mới 2 nhà tình nghĩa, 7 nhà đại đoàn kết, 2 nhà hộ nghèo, tham gia xây dựng 11 nhà văn hóa thôn, trường Mầm Non, và hơn 7.000 mét đường bê tông. Đã có nhiều hội viên chăm lo sản xuất trở nên giàu có, thu nhập hàng trăm triệu đồng, như ông Phạm Hữu Đức chi hội 3 đánh bắt hải sản, Hồ Hữu Giang chi hội 5 vận tải hành khách, Phạm Sơn chi hội 4 mộc dân dụng, Hồ Văn Truyền thôn 1 chăn nuôi hươu sao và ông Phạm Khương chi hội thôn 4 dịch vụ xăng dầu… Hai mươi năm thành lập được Hội CCB huyện Quỳnh Lưu công nhân 1 trong 10 hội xã tốp đầu của huyên liên tục nhiều năm liền xuất sắc. Năm 2009, được hội CCB Việt Nam tặng bằng khen.

Công tác hội