Ông làm thế nào? Tất nhiên bắt đầu cũng được Hội CCB tín chấp cho vay mấy chục triệu đồng vốn Ngân hàng, ông và gia đình đã khai hoang trồng 6 ha mía, chăn nuôi 5 bò lái đẻ, trồng gần 3 ha rừng theo Chương trình 327, 743. Ngoài ra công còn trồng 0,4 ha lúa và 0,3 ha mỳ.

Nhiều người Kinh đã tới tham quan, học tập ông. Nhờ làm ăn có hiệu quả, hằng năm gia đình ông đã giải quyết việc làm cho trên 200 lao động thời vụ như trồng mía, làm cỏ, bỏ phân, trồng mỳ, chặt mía, chăm sóc rừng trồng… Đa số lao động là đồng bào dân tộc thiểu số thôn Đá Mài. Ngoài ra ông còn giúp vốn, vật tư, hướng dẫn bà con kinh nghiệm cùng sản xuất, xóa cái đói, cái nghèo.

Gia đình ông Cao Xà Ngân nhiều năm liền được Hội CCB bình chọn là hộ SXKD giỏi cấp huyện và tỉnh, hội viên CCB gương mẫu, được các cấp tặng rất nhiều bằng khen, giấy khen.

Ban công tác Hội