Chiến sĩ mới Lữ đoàn phòng không 673 tuyên thệ.

Lữ đoàn Phòng không 673 là đơn vị pháo phòng không chiến dịch của Quân đoàn 2, thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Do vậy Lữ đoàn xác định đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện là khâu then chốt, nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa quyết định nâng cao trình độ, năng lực sẵn sàng chiến đấu.

Do đặc điểm đối tượng huấn luyện đa dạng, như trinh sát, thông tin, tiêu đồ, pháo thủ, lái xe… lại vừa huấn luyện, vừa phải canh trực sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác. Lữ đoàn chú trọng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện cả về con người, cơ sở vật chất, thao trường, vũ khí, trang bị; lấy huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ là khâu then chốt, huấn luyện nhân viên chuyên môn kỹ thuật là trọng tâm. Hằng năm, trước khi huấn luyện, Lữ đoàn tổ chức rà soát điều chỉnh, kiện toàn tổ chức biên chế, trang bị, ưu tiên các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới, phân đội làm nhiệm vụ canh trực sẵn sàng chiến đấu và trực A2. Công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ được đổi mới toàn diện, thực hiện theo phân cấp; tập trung vào những khâu yếu, mặt yếu, nội dung chưa thống nhất, nhiệm vụ mới, khó khăn, phức tạp.

Đối với chỉ huy, cơ quan, Lữ đoàn yêu cầu phải huấn luyện nâng cao trình độ chỉ huy tham mưu tác chiến, huấn luyện, nội dung, phương pháp tổ chức chỉ đạo, huấn luyện diễn tập chỉ huy - cơ quan trên bản đồ, ngoài thực địa, diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp... Đối với cán bộ phân đội, Lữ đoàn chú trọng bồi dưỡng, luyện tập đánh địch sở chỉ huy, trên trận địa, sa bàn; phương pháp huấn luyện, soạn thảo giáo án, thông qua giáo án, giảng thử... Đến nay, 100% cán bộ đều có kiến thức vững toàn diện, đủ năng lực huấn luyện theo phân cấp; trong đó, có 100% cán bộ tiểu đoàn và 75% cán bộ đại đội, trung đội huấn luyện khá, giỏi (giỏi trên 50%). Đối với phân đội, Lữ đoàn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện toàn diện, chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng lực lượng, lấy sẵn sàng đánh địch trong mọi tình huống trên không làm mục tiêu cao nhất. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị bám sát nội dung, chương trình quy định, xây dựng kế hoạch khoa học, phù hợp, tập trung huấn luyện để bộ đội khai thác, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có trong biên chế. Đồng thời, tăng cường huấn luyện đêm, thực hành trên khí tài, huấn luyện cơ động nhanh, phát hiện và bám sát mục tiêu; huấn luyện, luyện tập theo các phương án, tình huống và nâng cao khả năng hiệp đồng chiến đấu giữa các thành phần, lực lượng trong điều kiện địch tập kích đường không bằng vũ khí công nghệ cao...

Lữ đoàn huy động nhiều nguồn lực, đầu tư hàng trăm triệu đồng, hàng ngàn ngày công để tu sửa, nâng cấp hệ thống thao trường, bãi tập, tổ chức hội thi mô hình học cụ, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Trong quá trình huấn luyện, các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm kế hoạch; học bù, học vét đủ các nội dung. Cán bộ huấn luyện các cấp phải thông qua giáo án, bài giảng từ 3 đến 5 ngày; các bài huấn luyện chuyên ngành về thực hành và huấn luyện chiến thuật phải được thông qua bằng giảng thử; duy trì nền nếp chế độ hội thao, hội thi theo phân cấp. Hằng năm, 100% đảng viên được đánh giá đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ. Quân số tham gia huấn luyện 100% đạt yêu cầu, nhiều năm liên tục đơn vị được công nhận huấn luyện giỏi. Từ năm 2013 đến nay, Lữ đoàn tổ chức hơn 10 lần hội thi và tham gia nhiều hội thi do cấp trên tổ chức đều đạt thành tích cao. Năm 2017, Lữ đoàn đạt giải Nhất Hội thi tiểu đoàn trưởng, chính trị viên giỏi và Hội thi cán bộ đại đội súng, pháo phòng không giỏi cấp Quân đoàn. Năm 2018, đạt giải Nhì Hội thi tiểu đoàn trưởng súng pháo phòng không; giải Nhì pháo 37mm Hội thi diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật lực lượng Phòng không lục quân khu vực phía Bắc do Cục Phòng không Lục quân tổ chức.

Từ đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, năng lực tổ chức chỉ huy, tác chiến của cán bộ, chiến sĩ, khả năng cơ động, hiệp đồng chiến đấu của các đơn vị tiến bộ rõ rệt. Qua các lần diễn tập, báo động kiểm tra sẵn sàng chiến đấu của Quân đoàn và Bộ Quốc phòng, Lữ đoàn đều đạt loại Giỏi; sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Trung Kiên