5 năm qua, thường xuyên quán triệt Nghị quyết kinh tế của T.Ư Hội CCB Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2007-2012 của Hội CCB tỉnh và chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ tỉnh, nhất là hàng năm đều đề ra các chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cho mình, đồng thời dấy lên thành phong trào thi đua sâu rộng đến từng cán bộ hội viên, đó là những nguyên nhân lớn nhất đưa đến thành công trong phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi của Hội CCB tỉnh Bình Thuận. Tiếp đó là các nguyên nhân: Hội đã tích cực chủ động cùng các ban ngành, đoàn thể giải quyết việc vay vốn ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng nông nghiệp, các nguồn vốn phúc lợi xã hội để hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, đặc biệt Hội còn góp ngày công lao động, vốn quỹ và tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng vật nuôi chu đáo, hàng năm các cấp hội đều mở hội nghị sơ kết phong trào phát triển kinh tế Hội và đã biểu dương khen thưởng rất kịp thời.

Tuy nhiên, trong phong trào này, Bình Thuận vẫn còn một số hạn chế như: Việc học tập, quán triệt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước chưa sâu; kiến thức, trình độ khoa học kỹ thuật, trình độ quản lý trong hội viên còn yếu; các cấp Hội chưa phát huy hết tiềm năng đa dạng của các thế hệ CCB, nên hiệu quả đạt được chưa đáp ứng được nhu cầu đề ra. Việc hình thành các câu lạc bộ, hợp tác xã CCB sản xuất kinh doanh còn ít, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường cùng với việc làm tốt các chính sách xã hội chưa được nhân rộng.

Qua tổng kết, vui mừng với thắng lợi đã đạt được, song Hội CCB tỉnh Bình Thuận cũng xác định rõ những nhiệm vụ cần quan tâm trong những năm tiếp theo là:

1-Tiếp tục quán triệt Nghị quyết T.Ư Hội CCB Việt Nam (Chuyên đề III) về phát triển kinh tế, phấn đấu giảm nghèo bền vững, nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi tổ chức Hội và hội viên, tham gia tích cực và có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế của địa phương.

2- Khơi dậy, động viên và phát huy tiềm năng nguồn lực các thế hệ CCB, nêu cao ý chí tự lực tự cường, phát huy bản chất “ Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, đưa đời sống hội viên cao hơn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người…

3- Khuyến khích CCB là chủ trang trại, chủ doanh nghiệp là... đầu tàu lôi cuốn và giải quyết việc làm cho con em hội viên, phấn đấu lập nhiều câu lạc bộ, hợp tác xã, hiệp hội kinh tế CCB.

4- Tranh thủ sự chỉ đạo của cấp uỷ, sự giúp đỡ của chính quyền, sự phối hợp của ban ngành, đoàn thể, Ngân hàng Chính sách xã hội , Ngân hàng Nông nghiệp, khuyến ngư để huy động nguồn vốn, ứng dụng khoa học kỹ thuật, giúp CCB làm kinh tế tốt.

5- Các cấp Hội bám sát nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của Hội để xây dựng chương trình kế hoạch và chỉ tiêu thi đua trong từng giai đoạn, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua trong các cấp Hội, định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá, nhân rộng mô hình mới, điển hình tiên tiến, động viên khen thưởng kịp thời, để phong trào này đạt những kết quả cao hơn.

VĂN CHIẾN