Được Hội CCB ủng hộ và chính quyền các cấp giúp đỡ, Trần Quý Quốc vững tin triển khai dự án. Anh dành 10 ha trồng cây keo lá tràm; 3 ha trồng lúa cạn và các loại cây công nghiệp ngắn ngày như lạc, ném, môn, khoai, sắn; 2 ha trồng cỏ chăn nuôi đàn bò; 1,5 ha ao cá, 1,5 ha làm nhà ở, chuồng trại chăn nuôi… Do tận dụng được nguồn nước ngầm tại chỗ và được chăm sóc kỹ lưỡng, cây con trong trang trại của anh phát triển tốt, mấy năm qua cho thu hoạch khá; đàn bò sinh sản hàng năm cho thu nhập 100 triệu đồng; hồ cá nuôi năm xuất bán hai vụ 10 tấn, cho thu nhập 245 triệu đồng; đàn lợn thịt, lợn nái mỗi năm bán 10 tấn, cho thu nhập 150 triệu đồng; ruộng lúa gieo sạ bằng nguồn nước ngầm thu 14 tấn, cho thu nhập 75 triệu đồng; các dịch vụ máy cày, rồi các lò ủ nấm rơm, nấm sò.. cũng cho thu nhập hàng năm đến 650 triệu đồng. Ấy là chưa kể còn 10 ha cây keo lá tràm gần đến tuổi thu hoạch, dự kiến cũng đạt tới 750 triệu đồng. Cái trang trại trên vùng cát trắng của anh đã tạo việc làm cho 150 lao động với thu nhập 120 đến 150 ngàn/ngày/người. Ngoài ra, hằng năm, anh cho đồng đội CCB mượn từ 30 đến 40 triệu đồng làm vốn sản xuất. Mấy năm qua, anh đã giúp 7 hộ trong thôn thoát nghèo, 3 hộ có mức sống trung bình trở thành hộ khá.

Tại Hội nghị toàn quốc “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” vừa qua, Trần Quý Quốc đã được về dự và được TƯ Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen.

NGUYỄN PHÚC ẤM