Sau 10 năm, rừng của anh đã cho thu nhập mỗi năm đạt 70-80 triệu đồng. Anh còn giành 5 ha đất để trồng sắn, trồng 400ha bát độ, hàng năm thu hoạch cũng đat trên dưới 20 triệu đồng. Có thu nhập khá, anh mở rộng cơ cấu kinh tế gia đình như nuôi lợn, phát triển đàn bò, trâu, đào ao thả cá. Những năm gần đây, anh mua thêm máy làm đất, máy tuốt lúa phục vụ sản xuất cho gia đình và làm dịch vụ tăng thêm thu nhập, đồng thời tạo việc làm theo hướng CNH cho các thành viên trong gia đình. Kinh tế khá lên, anh làm được nhà cửa khang trang, mua sắm đầy đủ tiện nghi, nuôi con học đại học.

Công tác hội