Năm 2002, ông được bầu làm tổ trưởng tổ dân phố nhiều khóa cho đến nay. Tổ dân phố của ông Hải 10 năm qua (2000-2010) đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Do thành tích đạt được trong 10 năm, tổ dân phố số 7 đã được bầu là tổ dân phố văn hóa xuất sắc trong dịp Đại lễ 1000 năm Thang Long – Hà Nội, được Công an thành phố Hà Nội tặng 3 giấy khen về phong trào bảo vệ ANTQ; UBND quận Thanh Xuân tặng 5 giấy khen về hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc; Đảng ủy, UBND phường Khương Đình tặng 10 giấy khen...
Riêng ông Hải, 8 năm liền đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc v.v... Bà con trong tổ thường nói “Ông Hải là một tổ trưởng dân phố tận tụy, gương mẫu, hết lòng chăm lo cuộc việc”.

Công tác Hội