Từ “điểm trắng” ông đã xây dựng thành công chi bộ người dân tộc tại chỗ, nay đã có 20 đảng viên, chia 4 chi bộ/4 buôn làm hạt nhân lãnh đạo đồng bào.

Hỏi về những điều tâm đắc nhất, ông chỉ đau đáu làm sao cho thanh, thiếu niên Ê Đê được học hành, rèn nhân cách tốt để vào đời, đi đúng đường, không bị cám dỗ, rủ rê bởi bọn “ma cà rồng” (như nhà nước Đề-ga, hay Tin lành Đề-ga của lũ FULRO lưu vong). Hằng năm, ông chăm lo nói chuyện truyền thống cách mạng bằng tiếng mẹ đẻ: chuyện về đồng đội người Kinh, người Thượng giành gian khổ hy sinh về mình, nhường thuận lợi cho bạn, cùng chia lửa, cùng che bom đạn cho nhau, cùng đánh thắng… Chuyện kể đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tuổi trẻ buôn làng về tình đoàn kết các dân tộc, tình yêu quê hương tổ quốc. Noi gương ông, nhiều thanh niên dân tộc tích cực học tập, rèn luyện để trở thành đảng viên, đoàn viên, nhiều người đã trở thành cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể huyện, xã, buôn, được nhân dân tin cậy. Họ là chỗ dựa để đồng bào luôn vững niềm tin vào Đảng, mặc các thủ đoạn xúi giục xấu xa của bọn “ma cà rồng”...

Tại Hội nghị già làng tiêu biểu khu vực Tây Nguyên năm trước, ông được Bộ Công an tặng bằng khen về thành tích xuất sắc bảo vệ an ninh chính trị. Còn thanh, thiếu niên Ê Đê, xã Ea Hồ thì ngợi ca ông là người thắp và truyền ngọn lửa truyền thống cho thế hệ trẻ chưa bao giờ biết mệt mỏi.

NGUYỄN ĐỨC THAO