Đây là công trình cộng tác giữa các nhóm nghiên cứu của Thụy Điển, Đan Mạch và vương quốc Anh. Trong nghiên cứu có sử dụng mẫu ADN thời kỳ Đồ Đá để khảo sát xem việc thực hành trồng trọt mùa màng và chăn thả vật nuôi có phải do những người nhập cư này phổ biến hay nó là một bước tiến bộ của các nhóm người săn bắn tập trung định cư ở đó từ trước.

Để đạt được kết quả đáng tin cậy từ các chuỗi ADN của người cổ đại là một quá trình rất phức tạp. Các nhà khoa học thuộc Viện Sinh học Tiến hóa thuộc đại học Uppsala đã tiến hành việc xếp chuỗi ADN từ các vật chất gen thời kì Đồ Đá cách đây 3 năm. Sau đó, các nhà nghiên cứu cần thêm một khoảng thời gian đáng kể nữa để xác nhận rằng vật chất gen này có tuổi thọ hàng ngàn năm.

Các kết quả cho thấy dân Scandinavi ngày nay không phải là con cháu trực hệ của những nhóm người săn bắn tập trung sống trong khu vực này vào thời kỳ Đồ Đá. Điều này đưa đến kết luận rằng đã có một đợt nhập cư diễn ra trên bán đảo Scandinavi, có lẽ vào đầu thời kỳ Đồ Đá. Tuy nhiên, quy mô của đợt nhập cư này tới nay vẫn chưa được xác định.

Hoàng Linh (TH)