Năm 1994, cấp trên chỉ thị vùng đất này phải chặt bỏ cây thuốc phiện chuyển sang chăn nuôi gia súc, gia cầm tạo cuộc sống cho người dân. Mới đầu, một số người dân phản ứng gay gắt, họ cho rằng, xóa cây thuốc phiện họ sống bằng gì? Để làm được, đảng viên, cán bộ nhất là Hội CCB đã gương mẫu làm trước. Các hộ gia đình chặt bỏ cây thuốc phiện trước, được vay tiền của Ngân hàng mỗi hộ 10-15 triệu đồng. Đợt đầu cả bản được vay 300 triệu đồng, riêng chi hội CCB 7 người được vay 189 triệu đồng, năm ấy, số tiền mua được 26 bò cái, 3 năm sau phát triển được 20 bò con. Một số người trước đây lừng chừng, đã đồng thuận chặt bỏ cây thuốc phiện để được vay vốn mua bò. Số đàn bò cứ thế tăng lên 81 con, rồi 286 con. Ông Hạ Chờ Tồng được vay 20 triệu đồng, mua 10 bò mẹ nay phát triển đàn bò 27 con, thu nhập 40 triệu/năm. Ông Hạ Dân vay 15 triệu đồng, mua 2 bò cái, nay phát triển được 6 bò con.

Nhiều hộ phát triển nuôi gà…Số hộ nuôi gà đen trong bản tới trên 50%. Mỗi hộ nuôi 100-200 con. Ông Lô Văn Chung kể nhà ông bán 2 bò được 12 triệu đồng, mua được 1 tấn gạo, còn dư tiền chi tiêu.

Đi lên từ chăn nuôi bò, gà, lợn, số hộ nghèo ở bản Đồng Giới giảm được 25%, nơi đây đã xóa 100% cây thuốc phiện, chuyển đổi sang chăn nuôi, cuộc sống người dân khá hơn trước.

Công tác Hội