Ngay năm đầu tiên bước vào thực hiện Nghị quyết của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân, Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc đã tín chấp giúp đỡ 1.307 gia đình hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội gần 9 tỷ đồng. Hiện nay số gia đình hội viên vay vốn lên tới 7.837 với số tiền là 44 tỷ 777 triệu đồng, chủ yếu được đầu tư vào sản xuất chăn nuôi.

Nhiều đơn vị hoạt động vay vốn hiệu quả như Hội CCB huyện Tam Đảo giải ngân nhanh cho hộ SXKD vùng khó khăn 1.730 triệu đồng; Huyện hội Vĩnh Tường luôn duy trì tăng trưởng vốn vay cao nhất Tỉnh hội 9.615 triệu đồng. Hội CCB tỉnh còn động viên hội viên đoàn kết giúp nhau về vốn, giống, kinh nghiệm để phát triển chăn nuôi trồng trọt thông qua hình thức chơi họ tiền, họ thóc (trị giá tới 4 tỷ 721 triệu đồng), rồi động viên phong trào tự huy động vốn nội lực trong gia đình, dòng họ, bạn bè tới 108 tỷ đồng, để phát triển 81 doanh nghiệp, 155 trang trại, 133 mô hình kinh tế tổng hợp có quy mô vừa, tạo việc làm tại chỗ cho hàng nghìn con em CCB. ở nhiều vùng quê trong tỉnh, CCB đang gương mẫu đi đầu phong trào dồn ghép ruộng đất từ manh mún nhỏ lẻ, nhiều vùng nhiều thửa, về một vùng để tiện lợi thâm canh tăng vụ xây dựng những cánh đồng đạt 50 triệu đồng/ha; hàng nghìn mô hình kinh tế VACR của hội viên CCB đang làm ăn hiệu quả, nhiều CCB đã biết phát huy thế mạnh của địa phương mình, chuyển đổi mạnh cơ cấu kinh tế hợp lý theo định hướng của cấp uỷ cho thu nhập kinh tế cao, như phường Hội Hợp (Vĩnh Yên) đã có 17 hội viên dồn đổi ruộng về các khu đầm, đồng trũng, khoanh bờ thả cá 1 vụ cộng cấy lúa 1 vụ; xã Kim Long (Tam Dương) đã có 9 hội viên phát triển kinh tế trang trại vườn đồi từ 2 ha trở lên, trồng nhiều cây ăn quả; trên 20 gia đình hội viên phát triển chăn nuôi gà theo hướng công nghiệp hàng nghìn con/1 lứa... Hội viên Nguyễn Vinh Hoán xã Nguyệt Đức (Yên Lạc) chăn nuôi lợn siêu nạc theo công nghệ cao quy trình khép kín (nuôi lợn nái 30 con, 100 lợn con, nuôi đến khi xuất chuồng bán, tự sản xuất lấy lợn giống, có máy nghiền ngô pha chế lấy thức ăn của lợn theo từng lứa tuổi), trừ chi phí còn lãi trên 100 triệu đồng/năm; có hộ chỉ với diện tích đất trên 3 mẫu, đã thu lãi từ lợn, cá 130 triệu đồng/năm...

Nhờ thực hiện Nghị quyết “tam nông”, cuộc sống của đa số gia đình CCB ở Vĩnh Phúc đã được cải thiện, nhiều CCB vươn lên làm giàu chính đáng.

Phùng Thân