Doanh nhân CCB Nguyễn Xuân Thuỳ.

Với hai bàn tay trắng cả về vốn và tri thức kinh doanh, nhưng với sự dũng cảm vốn có của người lính, CCB Nguyễn Xuân Thuỳ đã tạo nên Tổng công ty CP Thương mại và Du lịch Quốc Tế lớn mạnh, phát triển bền vững, kinh doanh đa ngành: Khách sạn, dịch vụ du lịch, Bất động sản.

Hằng năm, Tổng công ty đạt doanh thu trên 500 tỷ đồng, giải quyết việc làm hơn 1.800 lao động thường xuyên, hàng trăm lao động thời vụ, trong đó có nhiều CCB, con em CCB và quân nhân với thu nhập bình quân từ 10-12 triệu đồng/người/tháng.

Điều tâm đắc của ông là: “Muốn phát triển doanh nghiệp phải nghĩ đến lâu dài, phát triển ổn định, không phát triển nóng; phát triển chậm nhưng phải chắc; phát triển kinh tế hiệu quả phải gắn với xây dựng thương hiệu, xây dựng văn hoá doanh nghiệp; phát triển công ty giải quyết việc làm, phải quan tâm giải quyết việc làm cho con em đối tượng chính sách, thương binh bệnh binh, gia đình liệt sĩ, CCB”.

Mặc dù, chưa phải là doanh nhân CCB thành công nhất, nhưng ông là người “có tâm, có tầm”, biết quy tụ, kết nối mọi người, được đồng đội tín nhiệm bầu là Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Khánh Hoà.

M.P