Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Nghệ An  tặng hoa Tân binh lên đường nhập ngũ

   Sáng ngày 28/2/2021, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức giao nhận quân nhân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2021. Được biết năm 2021, tỉnh Nghệ An được Chính phủ giao tuyển 3.350 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong đó phục vụ quân đội là 3.104 công dân. Và 246 thanh niên phục vụ Công an nhân dân. Do phải tuân thủ công tác phòng chống dịch Covid - 19, nên các điểm  giao nhận quân trên toàn tỉnh Nghệ An được tổ chức nhanh gọn, trang trọng.

Mặc dù Nghệ An đang kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, không phải địa bàn vùng dịch, nhưng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đợt giao nhận quân lần này, Hội đồng NVQS tỉnh Nghệ An đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với 100% công dân có lệnh nhập ngũ, bao gồm cả đối tượng chính thức và dự phòng từ nhiều ngày trước đó. Chi phí cho đợt xét nghiệm Covid-19 phục vụ tuyển quân lần này, khoảng hơn 3 tỷ đồng từ trích từ nguồn ngân sách và phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Nghệ An.

    Như vậy tình đến 9h ngày 28/2/2021, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Nghệ An đã hoàn thành tốt công tác giao nhận quân nhân năm 2021, đảm bảo 100% quân số và tuyệt đối an toàn về mọi mặt.

                                                                          Thế Sơn