Bộ LĐTBXH vừa công bố Quyết định của Thủ tướng về chọn ngày 4-10 hằng năm là Ngày Kỹ năng Lao động Việt Nam (từ năm 2020).

Việc chọn Ngày Kỹ năng lao động để hưởng ứng Ngày kỹ năng thanh niên thế giới (15-7); khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện suốt đời để nâng cao kỹ năng, trình độ của học sinh, sinh viên và người lao động.

Ngoài ra, thúc đẩy sự đồng hành, gắn kết của Nhà nước, nhà trường, các doanh nghiệp và toàn xã hội trong phát triển kỹ năng cho người lao động, thích ứng với bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế.

Đồng thời, Ngày Kỹ năng lao động còn nhằm tôn vinh và khẳng định vị thế, tầm quan trọng của người lao động có kỹ năng, tay nghề cao; thúc đầy học và dạy nghề để đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế…

Về việc chọn ngày 4-10 hằng năm là Ngày Kỹ năng Lao động Việt Nam, theo Bộ LĐTBXH, vào ngày này năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có 2 bài viết đăng trên Báo Cứu quốc: “Chống nạn thất học” và “Thiếu óc tổ chức - một khuyết điểm lớn trong các ủy ban nhân dân”…

LÃ ĐỘ