Tờ báo không chỉ bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Hội mà còn đề cập đến nhiều vấn đề bức xúc, nóng bỏng trong xã hội như chống tiêu cực tham nhũng, việc thực hiện chế độ chính sách, việc đền bù giải phóng mặt bằng, việc lấn chiếm đất công của nhiều cá nhân đơn vị. Nhiều chuyên mục của Báo được bạn đọc quan tâm như công tác Hội, chế độ chính sách, ý kiến bạn đọc, văn hóa văn nghệ... Tôi xin góp ý mấy điểm sau đây:

Một là, cần thiết xã hội hóa việc mua và đọc báo Hội CCB Việt Nam. Các cấp Hội nên vận động hội viên và nhân dân mua và đọc Báo CCB Việt Nam, Thông tin nội bộ CCB... coi đó như một chỉ tiêu thi đua của các cấp Hội. Tôi được biết Hội Người cao tuổi có phong trào con cháu mua báo “Người cao tuổi” tặng cha mẹ ông bà. Nhờ đó Báo Người cao tuổi từ chỗ xuất bản mấy nghìn tờ nay lên đến mấy chục nghìn tờ. Hội ta cũng nên có phong trào con cháu mua báo CCB Việt Nam tặng cha mẹ, ông bà CCB.

Hai là, Báo CCB Việt Nam hiện nay nhiều chi hội đã có một tờ, nhưng chi hội trưởng đọc xong và cất giữ, không đưa cho hội viên đọc. Cũng có việc đọc báo Hội vào dịp họp chi hội mà thường là 3,4 tháng chi hội mới họp một lần. Vì thế rất nhiều hội viên không biết có tờ báo của Hội. Vậy nên các chi hội trưởng có thể đưa Báo CCB Việt Nam dán ở bảng tin của làng, khu phố để mọi người được đọc.

Ba là, các cấp Hội có thể vận động các hội viên CCB, các doanh nhân, doanh nghiệp ở địa bàn mua tặng báo CCB Việt Nam. Tặng 6 tháng, 1 năm hoặc lâu dài. Việc này có thể thực hiện được vì mua báo CCB Việt Nam hằng tuần, một năm cũng chỉ mất hơn 100.000 đồng.

Qua Báo CCB Việt Nam, tôi mong mỏi tờ báo được đổi mới, nâng cao chất lượng hơn nữa, góp phần nâng cao vị thế của Hội CCB Việt Nam ta.

   CCB NGÔ KIM MIẾN (Long An)