Câu nói như một nỗi niềm, một trách nhiệm, một tình thương ấy phải chăng đã được tích lũy trong suốt 37 năm phục vụ trong quân đội. Ôâng Hồ Luyện chiến đấu trên các chiến trường B, C, K và cả bảo vệ biên giới phía Bắc những năm sau này, tình đồng chí, đồng đội được thử thách trong mọi hoàn cảnh; nhận phần khổ, phần đau về mình, nhường sự sống cho bạn…

Sự dồn nén được thể hiện rõ nét là từ năm 2002, Đại tá Hồ Luyện nghỉ hưu ra làm Chủ tịch Hội CCB quận Lê Chân; nhất là 5 năm gần đây, với cương vị Chủ tịch Hội CCB TP Hải Phòng, ông cùng tập thể Ban chấp hành đã sáng tạo gắn cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với Đề án 873 - xóa nghèo cho hội viên CCB. Sự gắn kết đã tạo nên một cao trào lớn, với hàng vạn việc “làm theo” của hội viên ở các cơ sở và quận, huyện. Điển hình là 7 tập thể và 23 cá nhân được cấp thành phố trở lên khen thưởng. Ban đầu Đề án 873 chỉ phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, sau lan tỏa toàn lực lượng vũ trang, các đơn vị đứng chân trên địa bàn và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể các cấp trong thành phố. Người ít nhất là 5 - 10 ngàn đồng, 1 ngày lương, các doanh nhân, công ty, doanh nghiệp thì vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Đến năm 2010, đã có hàng ngàn lượt cá nhân, tập thể ủng hộ với số tiền 3 tỷ 572 triệu đồng. Số tiền này đã trợ cấp đột xuất cho 20 hội viên, xóa nghèo cho 681 hội viên (trong đó làm 8 nhà tình nghĩa, tặng 146 con trâu, bò, 177 con lợn và tặng công cụ cho 34 hội viên làm nghề kinh doanh, dịch vụ). Kết quả này vừa mang ý nghĩa của cuộc vận động lớn, vừa thể hiện được phong trào “Dân vận khéo” và cuộc vận động ngày “Vì người nghèo” vừa là nhiệm vụ chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần của hội viên của Hội CCB.

Năm năm qua, các cấp Hội CCB TP Hải Phòng được tặng thưởng 4 huân chương Lao động các hạng, 2 cờ thưởng thi đua của T.Ư Hội CCB Việt Nam, nhiều bằng khen và phần thưởng vinh dự của UBND TP. Bản thân Đại tá Hồ Luyện được Thủ tướng Chính phủ tặng 2 bằng khen, là Chiến sĩ thi đua của T.Ư Hội năm 2010. Nhưng lớn lao hơn cả là nghĩa tình đồng đội, mà còn công tác ngày nào, ông còn phấn đấu cho ngày thêm trọn vẹn, ngày thêm ngời sáng nét đẹp anh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Bài và ảnh: NGUYỄN QUỐC MÂY