**Hoạt động đối ngoại góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác **

Hoạt động của Hội CCB Việt Nam 20 năm qua gắn liền với quá trình đổi mới của đất nước. Thấm nhuần quan điểm, đường lối đối ngoại rộng mở trong thời kỳ mở cửa, hội nhập của Đảng, Nhà nước và trước yêu cầu, cũng như sự tác động đa chiều, phức tạp của bối cảnh kinh tế, chính trị trong thời kỳ đổi mới, Hội CCB Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, đoàn thể liên quan, tích cực, chủ động triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân ở cả trong nước và ngoài nước. Xây dựng mối quan hệ hiểu biết, hoà bình, hữu nghị với các đối tác, tranh thủ sự ủng hộ, hợp tác về nhân đạo, xã hội, nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh.

Hoạt động đối ngoại của Hội đã góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với CCB các nước láng giềng và bạn bè truyền thống. Thiết lập quan hệ chính thức với Hiệp hội CCB Lào, và hai Hội đã ký Biên bản hợp tác giúp đỡ lẫn nhau ở cấp Trung ương và một số địa phương, đặc biệt là các tỉnh có chung đường biên giới. Hội cũng đã thiết lập quan hệ với Hội CCB Cam-pu-chia; duy trì quan hệ hữu nghị với Hội CCB các nước như: Liên bang Nga, Bê-la-rút, U-crai-na, Mông Cổ, Nam Phi, Mô-dăm-bích, An-giê-ri, Nam-mi-bi-a, Cu-ba, Vê-nê-xu-ê-la và những CCB Trung Quốc đã từng tham gia giúp Việt Nam trong chiến tranh.

Vói tinh thần “ gác lại quá khứ hướng tới tương lai”, Hội đã mở rộng quan hệ với Hội CCB Pháp (ARAC); 7 Hội CCB Mỹ; 3 tổ chức CCB Hàn Quốc; Bộ CCB Niu Di-lân; Hội CCB bang Sao-uên ( Ô-xtrây-li-a).

Hội đã tích cực chủ động củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong quan hệ hữu nghị, hợp tác với bạn bè truyền thống, các nước láng giềng và khu vực ; mở rộng quan hệ với các đối tác mới nhằm phát huy vai trò thành viên trong các tổ chức CCB Ở khu vực và trên thế giới. Các lĩnh vực hợp tác được thể hiện trong trao đổi kinh nghiệm công tác Hội, phối hợp các hoạt động quốc tế, tìm khả năng trong liên kết phát triển kinh tế để nâng cao đời sống và phúc lợi cho CCB. Đồng thời, phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các đoàn thể, tuyên truyền chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các cuộc hội nghị, hội thảo ở trong nước và quốc tế để thực hiện nhiệm vụ đối ngoại nhân dân. Từ đó, góp phần vào cuộc đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, làm cho bạn bè, các đối tác hiểu đúng sự thật và có những tiếng nói, hành động ủng hộ, giúp đỡ trong việc khắc phục hậu quả do chiến tranh để lại; trao đổi thông tin về người mất tích của cả hai bên, thực hiện các dự án rà phá bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, đặc biệt là khắc phục hậu quả đối với các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin.

Các cuộc tiếp xúc và trao đổi về tình hình quan hệ song phương với bạn bè quốc tế, có tác động tích cực nâng cao vị thế của Hội. Từ đó, càng làm cho họ hiểu rõ hơn về đất nước, con người Việt Nam. Nhờ vậy, bạn bè quốc tế đã đồng cảm, ủng hộ cả về vật chất và tinh thần. Điển hình là Làng Hữu nghị Việt Nam trực thuộc Hội được thành lập với sự phối hợp giữa CCB vì hòa bình của 5 nước: Đức, Mỹ, Pháp, Anh, Nhật Bản và Hội CCB Việt Nam. Ở đó đã xây nên một biểu tượng về sự hợp tác vì hòa, nhân ái. Nơi thường xuyên đón khoảng 120 con CCB và 40 CCB bị ảnh hưởng chất độc da cam/đi-ô-xin về chăm sóc, điều trị, nghỉ dưỡng, học tập văn hóa và đào tạo nghề…

Hàng năm, Làng Hữu Nghị đón khoảng 100 đoàn khách Việt Nam và quốc tế đến từ nhiều nước khắp châu lục, đến thăm, làm việc và tặng quà, tiền, góp phần khắc phục những di hại của chất độc da cam/đi-ô-xin để lại. Do vậy, năm 2003, Liên đoàn CCB Thế giới đã trao tặng Làng Hữu Nghị giải thưởng “Phục hồi chức năng”.

**Vị thế Hội CCB Việt Nam với CCB khu vực Đông Nam Á và thế giới **

Là thành viên của Hiệp Hội CCB Đông Nam Á (VECONAC), Hội CCB Việt Nam có quan hệ chặt chẽ với Liên đoàn CCB thế giới (WVF) và Ủy ban thường trực CCB châu Á - Thái Bình Dương (SCAP).

Tại các diễn đàn của 4 kỳ đại hội Liên đoàn CCB thế giới (WVF) và 3 kỳ Hội nghị Ủy ban thường trực CCB châu Á - Thái Bình Dương cũng như 6 kỳ Đại hội VECONAC, Hội CCB Việt Nam đã có dịp tiếp cận với các đoàn CCB nhiều nước. Qua đó, đã bày tỏ quan điểm của Việt Nam trên các lĩnh vực, nhất là những vấn đề nhạy cảm mà các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng để công kích, chống phá Việt Nam. Nhờ đó, Hội đã đưa ra và thông qua nhiều nghị quyết có lợi về việc tiếp tục phấn đấu vì một nền hòa bình thực sự và lâu dài cho thế giới; về khắc phục chiến tranh, đăc biệt là việc khắc phục hậu quả chất độc da cam/đi-ô-xin đối với con người và môi trường.

Hội đã tích cực đóng góp, trao đổi nhiều ý kiến, kinh nghiệm để các tổ chức quốc tế này hoạt động phù hợp với cương lĩnh điều lệ và tình hình thực tiễn của tổ chức mình. Do có chủ trương, đối sách đúng đắn nên đã giúp VECONAC tiếp tục đoàn kết, phát triển đúng hướng, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè các nước Đông Nam Á.

Trong những năm qua, Hội CCB đã tham gia có hiệu quả vào những hoạt động của các tổ chức khu vực và thế giới. Các bản tham luận tại các cuộc Hội thảo về “ Chủ nghĩa thực dân giữa thực tế lịch sử và cuộc tranh luận chính trị hiện nay” ở An-giê-ri; Hội thảo “Chia sẻ ký ức về các cuộc xung đột trong thế kỷ XX” tại Pháp... Đặc biệt là cuộc tham dự Đại hội Liên đoàn CCB thế giới (WVF) lần thứ 25 tại Ma-lai-xi-a, đã góp phần làm cho các tổ chức CCB khu vực và thế giới hoạt động theo đúng tôn chỉ mục đích của mình.

Các cuộc gặp xã giao và trao đổi về tình hình quan hệ song phương với nhiều đoàn khách quốc tế của các nước Nga, U-crai-na, Bê-la-rút, Mỹ, Pháp, Đức, Bỉ, Hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a, Vê-lê-xu-ê-la, In-đô-nê-xi-a, Lào, Cam-pu-chia… tại Hà Nội và các địa phương khác đã làm cho bạn bè hiểu rõ hơn về đất nước, con người Việt Nam.

Thực tế đó đã thể hiện trong nhận xét của Chủ tịch Liên đoàn CCB thế giới Ha-mít I-bra-him: “ Hội CCB Việt Nam may mắn và hạnh phúc được sự tôn trọng của nhân dân.Hội CCB Việt Nam vừa có ý chí cao, vừa có lực lượng mạnh, là một trong những hội đứng đầu thế giới, làm gương cho CCB các nước khác. Hoạt động của hội trong chăm sóc đời sống CCB Việt Nam là tuyệt vời. Nếu CCB các nước được hưởng chính sách như ở Việt Nam thì Chủ tịch Liên đoàn CCB thế giới không còn điều gì để kiến nghị với chính phủ”.

Những hoạt động đối ngoại nhân dân của Hội đã góp phần tích cực vào việc thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, làm cho CCB và nhân dân các nước mà Hội có quan hệ thấy được sự vĩ đại của cuộc kháng chiến của quân và dân ta chống đế quốc xâm lược và những thành tựu đổi mới của Việt Nam, góp phần nâng cao uy tín của Đảng, Nhà nước, Quân đội; nâng cao vị thế của Hội CCB VN trên trường quốc tế.

     MINH PHƯƠNG