Hội CCB xã Quang Thuận có 145 hội viên, ở 10 chi hội. 100% số gia đình hội viên có vườn cam quýt. Từ đầu những năm 1990 trở lại đây, toàn thể hội viên CCB đều chú trọng trồng cam quýt bằng cây chiết và ươm hạt. Tính đến năm 2009 Hội đã trồng tới 100 ha, nhiều hội viên áp dụng KHKT chiết, ghép thành công giống cam quý do địa phương cung cấp, đó là các CCB Lộc Văn Nghênh, Lưu Minh Choòng, Nông Văn Quang, Hà Văn San, Nông Văn Bình, Hoàng Văn Lưu, Lưu Đình Hồi... Năm qua cả xã Quang Thuận thu 800 tấn cam, với giá bán giao 9.000 đồng/kg, thu về trên 7 tỷ đồng. Hội CCB xã Quang Thuận có 55 hộ hội viên thu từ 50 đến 100 triệu đồng; 5 hộ từ 100 đến 200 triệu đồng. Như vậy có gần 50% số hộ hội viên có thu nhập hạng triệu phú...".

Đất đồi nơi đây được CCB chăm chút đã mang lại lợi ích thật lớn. Đất có thể xói mòn trong những năm tiếp theo, nhiều CCB đã mày mò nghiên cứu đưa thêm giống cam quýt ngọt Hưng Yên về trồng trên đất ruộng, mang lại nhiều hứa hẹn.

Bài và ảnh: LÊ ĐA SĨ