Để sản xuất và chăn nuôi phát triển, Chi hội đã xây dựng Chương trình, dự án phát triển kinh tế, và thành lập tổ tiết kiệm vay vốn từ Ngân hàng nông nghiệp và Ngân hành chính sách xã hội, với số tiền là 405 triệu đồng, mua 109 con bò giống (80% bò lai), (bình quân từ 6-7 con/hội viên), đồn thời nghiên cứu phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ như: thành lập đội xung kích, nạo vét tu bổ kênh mương nội đồng, mua vật tư, máy móc thiết bị xây dựng một số trạm bơm đưa nước phục vụ thâm canh cây lúa và mộ số cây công nghiệp ngắn ngày như bông vải, ớt, dưa, ngô lai…
Đặc biệt là từ công trình này, Chi hội đã nảy sinh sáng kiến, tranh thủ sự giúp đỡ của ngành chức năng và được Đảng ủy, chính quyền xã đồng ý, Chi hội tiến hành xây dựng đề án thành lập tổ bơm, đưa nước sạch về phục vụ sinh hoạt cho 30 hộ nhân dân trong thôn, sau khi trừ chi phí, trả công cho hội viên, chi hội còn lãi 1.500.000 đ/năm. Trong khi đó, Chi hội vẫn vận động đóng góp xây dựng quỹ Hội, tới 1.500.000đ/ năm. Trong khi đó, Chi hội vẫn vận động đóng góp xây dựng quỹ Hội, tới 27.500.000đ, (bình quân 1.375.000đ/ hội viên). Từ nguồn quỹ này, Chi hội bình chọn sô hội viên đời sống còn khó khăn, luân phiên mượn từ 2-3 triệu đồng để mua vật tư, con giống phát triên sản xuất (không tính lãi), và giúp đỡ 2 hội viên xây dựng nhà ở (xóa nhà tạm). Chính nhờ các biên pháp trên, mà những năm qua, đời sống của hội viên CCB trong chi họi liên tục được cải thiện, chỉ còn 1 hộ cận nghèo (tiêu chí mới), 10 hộ có mức sống trung bình, 09 hội có mức sống khá, giàu. Từ đời sống nâng lên, việc thăm hỏi, động viên hội viên ốm đau, tai nạn, càng có điều kiện, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đoàn kết xây dựng đời sống căn hóa ở khu dân cư và nhiệm vụ do địa phương đề ra, càng được các hội viên hăng hái tham gia.

Công tác hội