Báo CCB Việt Nam trân trọng kính mời các cộng tác viên trong cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài, tích cực viết bài, gửi tác phẩm cho Báo CCB Việt Nam, số Tết Canh Dần – 2010.

1- Nội dung phản ánh:

Tiến tới kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 120 năm Ngày sinh của Bác Hồ và 65 năm Ngày thành lập nước; những thành tựu xây dựng và hoạt động của Hội CCB Việt Nam trong 20 năm qua, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng và Nghị quyết lần thứ IV Hội CCB Việt Nam; gương mẫu trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...

2- Hình thức, thể loại:

Các thể loại báo chí, văn học: phóng sự, bút ký, tuỳ bút, ghi chép, truyện ngắn, thơ, câu đố, tiểu phẩm, ảnh nghệ thuật, thơ châm, tranh vui...

3- Thời hạn và địa chỉ gửi bài:

  • Thời hạn nhận bài trước ngày 25-12-2009 (theo dấu bưu điện)

  • Tác phẩm in, đánh máy, viết tay trên một mặt giấy khổ A4, để lề rộng, ghi rõ họ, tên (bút danh), địa chỉ liên lạc, số điện thoại.

  • Ngoài phong bì ghi rõ: Bài viết cho Báo Tết Canh Dần - 2010. Theo địa chỉ: Báo CCB Việt Nam, số 34, Lý Nam Đế, Hà Nội; hoặc Email: www.ccbvietnam@fpt.vn.

    Báo CCB Việt Nam